crpp-top-foto

Centrum rozvoje pěstounské péče (CRPP)

Nám.Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb   Tel.: 354 423 625

E-mail: pestounskapece@szss-cheb.cz

Úvod  >  Akce a aktuality

Osvětová akce „Dětský úsvit“ – 6. Ročník

ve spolupráci s Českým helsinským výborem.

Téma:„Příběhy jménem VĚZENÍ“

Dne 16. 11. 2017

V KC Svoboda Cheb, galerie, od 14.00 hod.

 • Slavnostní zahájení akce a výstavy: “ Příběhy jménem VĚZENÍ“.

 • Křest publikace: “ Síla citového pouta“.

 • Workshop na téma: „Život ve stínu vězení“. Přednášející hosté: ředitelka Českého helsinského výboru Mgr.et Mgr. Lucie Rybová; Jiří Kasík,vychovatel ve věznici Horní Slavkov; Mgr. Mária Adamkovičová, psychoterapeut.

 • Beseda s pěstouny .

Blíže se se svou činností představí rovněž organizace Centrum rozvoje pěstounské péče – doprovázející organizace pěstounských rodin.

 

Tvořivé dílny

termín a čas konání: 14. 10. 2017 /sobota/ od 9:30-11:30 hod.

Místo konání: v prostorách Centra rozvoje pěstounské péče

Výrobky zhotovené dětmi budou prezentovány na prodejní výstavě v Muzeu v Chebu.

Finanční výtěžek z prodejní akce bude věnován na zájmové aktivity dětem, které se budou podílet na zhotovení výrobků.

Srdečně Vás zve CRPP Cheb.

 

Pozvánka

Dne: 18. září 2017 /pondělí / od 9.30 - do 11:30 hod.

na klubové setkání

„BABY KLUB“ - pro děti do 5 let věku

s Mgr. Márií Adamkovičovou (psychoterapeut a arteterapeut)

Místo konání: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Ch Místo eb, CRPP

Trápí vás různé otázky, které se týkají psychického a emočního vývoje dítěte? Je něco, s čím si nevíte rady a potřebujte pomoc? Nebo chcete „jenom“ zrelaxovat a načerpat novou sílu a inspiraci do života?

Na klubových setkáních získáte prostor, kde si můžete "provětrat" svoje myšlenky a pocity, odreagovat se od stresu a napětí a případně se také můžete podívat na svá aktuální životní témata hravou a tvořivou formou. Dále Vám setkání můžou pomoct zorientovat se v dítěti a případně zjistit, jak co možná nejlépe podpořit jeho všestranný rozvoj.

Sami si můžete vybírat témata, která vás zajímají.

 

                                                            Centrum rozvoje pěstounské péče

                                                                         Kontaktní adresa:

nám. Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb tel.: 354 423 625 email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript www: szss-cheb.cz

                                                                                   a

                                                                         Prima rodina

Vás zvou na víkendový, relaxační a vzdělávací seminář s terapeutickým programem.

                                                            Termín: 16. 9. 2017 /sobota/

Místo: penzion Stein, nedaleko Františkových Lázní (směr Libá u Chebu)

Čas: 9:00 -16:45 hodin

Odjezd: z Chebu od autobusového nádraží je odjezd v 8.45 hod.; odjezd ze Steinu zpět do Chebu v 16:45 hod. , ze stanoviště B10. V případě vlastní dopravy, prosím být na místě akce do 9.15 hod.

                                                                        Program:

Pečující osoby:

vzdělávací seminář na téma: “ Děti - disciplína x jedinečnost “

Lektor: Mgr. Jakub Onder, psycholog

    · Možnost využití individuální konzultace s psychologem

Dětská skupina:

Hry, soutěže, zábava a báječné indiánské dobrodružstvíJ

               Celodenní strava zajištěna, den ukončíme společným posezením u grilování.

                                                       Těšíme na společné setkání.

 

Podle zákona č. 200/2017 Sb. mění zákon č. 117/1195 Sb., čímž se od 1.1.2018 mění výše dávek pěstounské péče následujícím způsobem

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

 Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc

a) 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,

b) 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,

c) 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,

d) 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte

   Dítě ve věku

Stupeň I (lehká závislost)

Stupeň II (středně těžká závislost)

Stupeň III (těžká závislost)

Stupeň IV (úplná závislost)

    Do 6 let

   5 115 Kč

   6 105 Kč

   6 490 Kč

   7 040 Kč

    6 - 12 let

   6 215 Kč

   7 480 Kč

   7 975 Kč

   8 635 Kč

    12 - 18 let

   7 095 Kč

   8 580 Kč

   9 130 Kč

   9 570 Kč

    18 - 26 let

   7 425 Kč

   8 910 Kč

   9 460 Kč

   9 900 Kč


Odměna pěstouna

Výše odměny pro osoby pečující:

a) 12 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě,

b) 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,

c) 30 000 Kč,

1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,

2. je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžké závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),

 

Zveme Vás na závěrečný KLUBÍK

Kde? Sejdeme se v sídle CRPP (jako každý čtvrtek)

Kdy? Ve čtvrtek 29.6. 2017 v 16:00 hod.

Pozvánka je pro všechny děti, které alespoň pětkrát navštívili Klubík - zábavně vzdělávací centrum CRPP.

 

Zve srdečně na vzdělávací program

Dne: 1. 3. 2017

Téma: Dávky - nejen - státní sociální podpory“

Lektor – host:

Gabriela Pelechová – dávky státní soc. podpory a dávky pěstounské péče

Mgr. Alena Strejčková – příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením

Bc. Martina Duchková – dávky pomoci v hmotné nouzi

/ možnost využití individuální konzultace/

Místo konání: UNIPAP PLUS /PAPÍRNA/, Cheb

Čas: V dopoledních hodinách: od 9:00 - do 11:30 hod.

V odpoledních hodinách: od 15:00 - do 17:30 hod.

V rámci vzdělávání probíhá Dětská skupina.

Těšíme se na společné setkání a plodnou diskuzi.

 

Pozvánka

Dne: 15. 2. 2017

na čtvrté klubové setkání

BABY KLUB“ - pro děti do 5 let věku

S  psycholožkou, Mgr. Petrou Píseckou

Místo konání: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, CRPP

Čas: V dopoledních hodinách: od 9.30 - do 11:30 hod.

Trápí vás různé otázky, které se týkají psychického a emočního vývoje dítěte? Je něco, s čím si nevíte rady a potřebujte pomoc?

Na klubových setkáních se bude - společně s Vámi a  dětmi -pracovat podnětnou, zábavnou, tvůrčí formou. Cílem je pomoci Vám se zorientovat v dítěti, ukázat Vám, jak co možná nejlépe podpořit jeho všestranný rozvoj za pomoci vhodných podnětů a stimulačních technik.

Sami si budete vybírat témata, která vás zajímají.

 

Centrum rozvoje pěstounské péče

srdečně zve širokou veřejnost a zájemce o pěstounskou péči na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

Dne 15. 3. 2017

Od 9:00 do 17:00 hod.

Kde? Náměstí krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb

/ budova se nachází přímo naproti Špalíčku/

Zajímá Vás problematika pěstounské péče?

Chcete se dozvědět, jak se stát pěstounem?

Co konkrétně pěstounská péče obnáší, jaká jsou její rizika a přínosy pro rodinu?

Přijďte se blíže seznámit s naší činností a nabídkou služeb. Využijte možnost otevřené diskuze o problematice náhradní rodinné péče v ČR.

 

Zve srdečně na vzdělávací program

Dne: 9. 2. 2017

Téma: Ladění vzájemné komunikace s dítětem“

Lektor – host:Mgr. Jakub ONDER, psycholog

/ možnost využití individuální konzultace/

Místo konání: UNIPAP PLUS /PAPÍRNA/, Cheb

Čas: V dopoledních hodinách: od 9:00 - do 11:30 hod.

V odpoledních hodinách: od 15:00 - do 17:30 hod.

V rámci vzdělávání probíhá Dětská skupina.

Těšíme se na společné setkání a plodnou diskuzi.

Sledujte nás i na facebooku facebook

 

Dětský úsvit - V. ročník

Přednáška

téma: „Vznik a význam citového pouta“.

Dne 16. 11. 2016 (středa)

Od 14:00 do 15:00 hod.

V KC Svoboda Cheb, galerie

Přednáškou vás provedou a o své zkušenosti se podělí zástupci: Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, Střediska výchovné péče pro děti a mládež Karlovy Vary a Mgr. Jakub Onder, psycholog.

Vaše účast na přednášce Vám bude započítána do plnění vzdělávacích hodin.

Akce je pořádána při příležitosti světového dne prevence syndromu CAN a je realizována ve spolupráci s komisí OSPOD, MěÚ Cheb.

 

Pozvánka

pro pečující osoby a děti svěřené do pěstounské péče

Dne 16. 11. 2016 (středa)

Od 15:30 do 17:30 hod. (následně po přednášce)

V KC Svoboda Cheb, hlavní sál.

Čeká Vás:

 • Taneční vystoupení dětí z nízkoprahového zařízení Pohoda, Cheb

 • Mažoretky

 • Dětská diskotéka

 • Soutěže a hry

V rámci této akce proběhne křest knížky pro děti:“ Violka a cesta za duhou“, autor: Bc. Sonia Sudimacová, Mgr.Andrea Ungrová

 

Harmonie psychiky a zdraví“

Termín: 17. 9. 2016

Místo: Kynšperk nad Ohří - areál pivovaru

Čas konání akce: 9:00 – 15.30 hodin

Odjezd: z Chebu od autobusového nádraží je odjezd v 8:30 hod. ze zastávky č. 10; odjezd z Kynšperku zpět do Chebu v 15:30 hod. (v případě vlastní dopravy, prosím být na místě akce do 9.00 hod.)

Program:

Pečující osoby:

vzdělávací seminář na téma: „ POHYB – STRAVA – PSYCHIKA“

Lektor: Jiří Černý

Dětská skupina:

Věk 0 - 6 let: zajištěn zábavný program

Věk 6- 18 let: připraven základní výcvik sjíždění řeky Ohře

(v případě nepříznivého počasí – náhradní program zajištěn)

!!! Pro děti od 6 – 18 let je NUTNO vzít náhradní oblečení – tj. včetně spodního prádla, ponožek i obuvy (pro případ, že by se někdo ve vodě smočil) !!! 

Pro pečující osoby i děti je připravena zajímavá exkurze.

Celodenní strava zajištěna.

dfg

 

Zveme Vás na víkendový, relaxační a vzdělávací seminář s terapeutickým programem.

Termín: 4. 6. 2016

Místo: penzion Stein, nedaleko Františkových Lázní (směr Libá u Chebu)

Čas: 9:00 -16:45 hodin

Odjezd: z Chebu od autobusového nádraží je odjezd v 8:30 hod.; odjezd ze Steinu zpět do Chebu v 16:45 hod. (v případě vlastní dopravy, prosím být na místě akce do 9.00 hod.)

 

Pozvánka

na relaxačně vzdělávací víkendový pobyt Libá


Místo konání:obec Libá, areál Dubina, GPS: 50°6’37.310″N, 12°13’42.831″E

 • Odjezd autobusu Cheb - Libá: 9. 4. 20168.30 z autobusového nádraží Cheb (autobus bude přistaven v 8:00)

 • Odjezd autobusu Libá – Cheb: 10. 4. 201613.30, návrat do Chebu na autobusové nádraží.

Lektoři: Mgr. Václava Humheyová (psycholog)

Mgr. Petra Krbcová, Mgr. Hana Kopečná, Mgr. Petra Spieglová (speciální pedagogové)

 

CRPP Vás zve srdečně na relaxačně – vzdělávací seminář:
„Tvořivé dílny – Vítání jara“
Tvorba květinových dekorací
Dne: 18. 3. 2016
Místo konání: UNIPAP / prodejna papírenských potřeb, vchod z boku/, Cheb

Čas: V dopoledních hodinách: od 9:00 - do 11:30 hod.
V odpoledních hodinách: od 15:00 - do 17:30 hod.

Kromě jarní, pohodové nálady si přineste s sebou vyfouknutá vajíčka a skořápky od vajíček. Budeme tvořit jarní a velikonoční dekorace!
Těšíme se na společné chvíle!

 

Téma: LIDSTVÍ“ - První pomoc v nesnázích

Jak moc je důležitá včas podaná ruka? Umíme říci v pravou chvíli ta správná slova? Dokážeme překonat se ctí těžké chvíle a jít dál nezlomeni? Potřebujeme pomoc a podporu druhých, nebo se spoléháme jen a jen na sebe?

Datum konání:

11. 1. 2016

Lektor: Bc. Sonia Sudimacová

Místo konání: UNIPAP PLUS /PAPÍRNA/, Cheb

Čas:

 • V dopoledních hodinách: od 9:00 - do 11:30 hod.

 • V odpoledních hodinách: od 15:00 - do 17:30 hod.

V odpoledních hodinách jako dárek: kouzlení s kouzelníkem Kamilem Burdou.

V rámci vzdělávání probíhá Dětská skupina.

Těšíme se na společné, příjemné chvíle.

 

„Tvořivé dílny - vítání ADVENTU“


Čeká vás:

Relaxace, pohoda, zábava

Tvorba adventních dekorací na dveře či okna

Dekorování živé vánoční květiny

Přijďte si užít radost z krásy a tvoření. Fantazii se meze nekladou!

Místo konání: Unipap (Papírna Cheb)

Čas: Dopoledne: od 9:00-11:30 hod,

Odpoledne: od 15:00-17:30 hod.

Ti, kteří nemají vytvořen adventní věnec z minulého či předminulého setkání a rádi by si ho vytvořili, prosím s sebou si přineste: 4 svíčky na adventní věnce a 4 zápichy na svíčky.

Těšíme se na společné chvíle s Vámi!

 

Pozvánka

pro pečující osoby a děti svěřené do pěstounské péče

Dne 18. 11. 2015

Od 16:00 do 19:00 hod. (následně po WORKSHOPU)

V KC Svoboda Cheb, hlavní sál.

Srdečně Vás zveme na zábavný program

Čeká Vás:

 • Taneční vystoupení

 • Zvířátková show

 • Kouzelnické představení

Celým programem provází: Jindřich Skopec.

K tanci a poslechu zahraje skupina BANKROT.

V rámci této akce proběhne křest knížky: „Příběhy berušky Milušky“, autor: Bc. Sonia Sudimacová.

 

Dětský úsvit - IV. Ročník

separator-beruska
Beseda s pěstounskými rodinami pro zájemce o pěstounskou péči.

Dne 19. 11. 2015
Od 16:00 do 18:00 hod.

V Unipap plus – areál Papírna Cheb, kavárna v přízemí.

Zajímá Vás problematika pěstounské péče?
Chcete se dozvědět, jak se stát pěstounem?
Co konkrétně pěstounská péče obnáší, jaká jsou její rizika a přínosy pro rodinu?

Přijďte si otevřeně popovídat a prodiskutovat dané téma společně s námi.

Akce je pořádána při příležitosti světového dne prevence syndromu CAN a je realizována ve spolupráci s komisí OSPOD, MěÚ Cheb.

 

Jak předcházet exekuci

separator-beruska

Anotace: Jak předcházet exekuci? Co znamená exekuce a kdy nastává? Jaké kroky ve vztahu k exekutorovi je důležité učinit? Co je to „výhrada soupisu“ a co lze/nelze exekuovat?
Místo konání: Unipap (Papírna Cheb)
Čas: dopoledne: od 9:00-11:30 hod,
Čas: odpoledne: od 15:00-17:30 hod.

Hostující lektor: Mgr. David Koncz - soudní exekutor z exekutorského úřadu Cheb.

Srdečně zve: Centrum rozvoje pěstounské péče, Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb.

separator-beruska

 

Teenager klub

separator-beruska

1. setkání dne 22. 10. 2015 v 16:00 hod. (společenská místnost - DPS Kamenná 40 Cheb)

Sraz u Špalíčku v Chebu.


Tímto klubem Vás bude partnersky provázet Bc. Zuzana Skálová

separator-beruska

 

Pro pečující osoby a děti svěřené do pěstounské péče
Relaxačně vzdělávací seminář

„Ve zdravém těle zdravý duch“

separator-beruska

Užijme si skvělý den plný zábavy, her a poznávacích soutěží na levém břehu Ohře a v Lanovém centru.

Dne 26. 9. 2015 od 9:00 do 17:00 hod.

Čeká Vás ochutnávka sportovních disciplín, lukostřelba, minigolf, petanque, kuželky, míčové hry, ping-pong, xxl mikádo a řada dalších Prima aktivit.

(Sraz účastníků v sobotu, dne 26. 9. 2014 v 8:30 u Špalíčku)

S sebou si vemte nejen vhodné sportovní oblečení, ale i dobrou náladu.

Akce se koná i v případě nepříznivého počasí, proto deštníky a pláštěnky nezapomeňte doma.

Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení.


Srdečně zve: Centrum rozvoje pěstounské péče, Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb.

separator-beruska

ODKAZ NA STRÁNKY LANOVÉHO CENTRA V CHEBU

separator-beruska


 

Jezdecký tábor pro začínající i pokročilé jezdce od 7 do 18 let s jezdeckým výcvikem pod vedením licencovaného cvičitele


Koňský tábor je určen pro děti, které mají zájem si vyzkoušet práci s koňmi. Zúčastnit se mohou jak začátečníci, tak i zkušenější jezdci. Účastníci se seznámí se základními znalostmi, jak o koně pečovat, jak je krmit, jak s nimi pracovat a jak na nich jezdit. Prožijí blízký kontakt s koňmi a dalšími zvířaty na pastvině i při výuce na jízdárně, která probíhá praktickou i teoretickou formou. Děti se naučí pracovat s koněm ze země i ze sedla, stejně tak, jako se naučí jezdit na koni se sedlem i bez něj. Účastníci jsou rozděleni do skupin podle úrovně znalostí a zkušeností a jezdeckých schopností. Kromě jezdeckého výcviku na jízdárně jsou na programu i výlety na koních do okolí, klasický táborový program, celotáborové hry a zábavné programy. Každý účastník tábora dostane jako dárek táborové tričko a kšiltovku!

 

Ve spolupráci s organizací: Prima Vizus - Prima Rodina o. p. s.

Pozvánka

Pro pečující osoby a děti svěřené do pěstounské péče

na víkendový, relaxační a vzdělávací seminář s terapeutickým programem, který se uskuteční:

Termín: 23. 5. 2015

Místo: penzion Stein, nedaleko Františkových Lázní (směr Libá u Chebu)

Čas: 9:00-18:00 hodin

Odjezd: autobus tam i zpět.

Cheb: od autobusového nádraží v 8:00 - 8:30 hod.

Karlovy Vary: od autobusového nádraží v 8:00 - 8:45 hod.

Program

 • Pro pečující osoby na téma: „První lásky“

Lektor: PhDr. Monika Kopárková

 • Pro děti je zajištěn celodenní, zábavný program plný her, soutěží a pohybových aktivit.

 • Občerstvení zajištěno.

Účast je třeba závazně potvrdit, nejpozději do 15. 5. 2015 svému klíčovému pracovníkovi.

 

Zve srdečně na relaxačně –vzdělávací seminář:

Tvořivé dílny – Vítání jara“

Tvorba květinových dekorací

Dne: 2. 4. 2015

Místo konání: UNIPAP / prodejna papírenských potřeb, vchod z boku/, Cheb

 

Vyšlo v radničních listech města Chebu

separator-beruska

V Chebu funguje Centrum rozvoje pěstounské péče
Jednou ze služeb, které provozuje Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, je vedle pečovatelské služby, jeslí a stacionáře pro děti s očními vadami, domova pro osoby se zdravotním postižením Mája, rané péče či nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pohoda také Centrum rozvoje pěstounské péče (tel. 608 656 540, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6 - 1. patro). Centrum se zabývá problematikou náhradní rodinné péče, konkrétně se jedná o pěstounskou péči. Jeho posláním je vzdělávání pečujících osob, předcházení sociálnímu osiření dětí a pomoc pěstounským rodinám.

 

Zve srdečně na vzdělávací program:

Dne: 18. 3. 2015

Téma:Umění zvládnout stres, umění se radovat“, část III.

Host: PhDr. Jiří Bauer Ph.D, klinický psycholog, psychoterapeut

Bude přítomen v odpoledních hodinách!

Možnost využití individuální konzultace.

Místo konání: UNIPAP , Cheb

Čas:

 • V dopoledních hodinách: od 9:00 - do 11:30 hod.

 • V odpoledních hodinách: od 15:30 - do 18:00 hod.

Lektor: Bc. Sonia Sudimacová, koordinátor Prima Rodiny

V rámci vzdělávání probíhá Dětská skupina

 

Srdečně Vás zveme na relaxačně - vzdělávací seminář pro pěstouny i děti v pěstounské péči

„Zázračné momenty dětství – sny, touhy a naděje v kresbě“


Dne: 28. 2. 2015 – sobota

Hostující lektor:  Mgr.  Otto Fridrich
Místo konání: UNIPAP  (prodejna papírenských potřeb) Cheb
(v prvním patře – vchod z boku budovy)

Čas: V dopoledních hodinách: od 9:00 - do 12:00 hod.


Těšíme se na společně strávené chvíle plné pohody a relaxace.

Toto je strom přání dětí v pěstounské péči, který společně vytvořily..

strom přání

 

Osvětová akce: „Dětský úsvit“ - III.ročník

Motto:

Dítě se nerodí s negativními pocity vůči sobě. Všechny děti si myslí, že jsou úžasné. Jak se však po čase začnou skutečně cítit, je do značné míry ovlivněním, jaké zprávy ve svém raném věku o sobě obdrží od rodičů“.

Akce je pořádána při příležitosti světového dne prevence syndromu CAN (týrané, zanedbávané a zneužívané děti)

Téma třetího ročníku:

Osvěta a pozitivní propagace náhradní rodinné péče - pěstounské péče v ČR a Úmluva o právech dítěte

 

 

Program pro děti

Dne 20. 11. 2014 od 14.00hod.

v KC Svoboda v Chebu

bohaté, báječné, zábavné odpoledne plné her spojené s pohádkovým dobrodružstvím, tancem a legrací.

Nebude chybět ani prezentace volnočasových aktivit v Chebu.

Těšíme se na vás!

 

Zve srdečně na vzdělávací seminář:

Citové pouto - vznik, vývoj, poruchy

část II.

Dne: 24. 10. 2014 – pátek

Host: Mgr. Petra Písecká, psycholog

(přítomna v odpoledním bloku)

Možnost využití individuální konzultace.

Místo konání: DPS ,Kamenná 40, Cheb, společenská místnost

(malý žlutý panelák u řeky, pod Kamennou ulicí)

Čas: V dopoledních hodinách: od 9:00 - do 11:30 hod.

V odpoledních hodinách: od 15:00 - do 17:30 hod.

 • Dětská skupina

 • Program „Spirála“ s PhDr. Františkem Kšajtem

(pro pozvané děti)

 

Relaxačně vzdělávací seminář

Užijme si skvělý den plný zábavy, her a poznávacích soutěží.

Lanové centrum“ - Nový břeh krajinky, Cheb

Dne 6. 9. 2014 od 9:00 do 17:00 hod.

(Sraz účastníků v sobotu, dne 6. 9. 2014 v 8:30 u Špalíčku)

Pojďme vstříc netradičním zážitkům a vychutnat si vzájemnou spolupráci při plnění jednotlivých disciplín.

Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení.

Srdečně zve: Centrum rozvoje pěstounské péče, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, 350 02.

V případě nepříznivého počasí se akce odkládá!!!, náhradní termín vám bude sdělen.

 

Pozvánka

na relaxační a vzdělávací seminář se  zážitkovým programem, který se uskuteční:

Termín: 27. 6. 2014

Místo: Františkovy Lázně (vzdělávací blok pro pečující osoby - restaurace „Bažina“)

Krapice (program pro děti v indiánském stylu)

Čas: 15:00 -19:00 hodin

Odjezd: z Chebu od autobusového nádraží v Chebu v 14:30 hod.; odjezd zpět do Chebu v 19: 00 hod (v případě vlastní dopravy, prosím být na místě akce do 15.00 hod.)

Program

V restauraci „ Bažina“ ve Františkových Lázních proběhne vzdělávací blok pro pečující osoby zaměřený na sociální psychologii a psychohygienu.

Pro děti je v Krapicích (4 km od Fr. Lázních) připraven program v indiánském stylu, pohybové hry a soutěže.

 • Děti do Krapic odveze autobus!

Program bude zakončen společným “ hodováním“ u indiánského ohně v Krapicích, společnou diskuzí a sdílením zážitků.

V případě příznivého počasí je pro pečující osoby připraven i malý poznávací výlet Františkovými Lázněmi s ochutnávkou léčivých pramenů.

Prosím o potvrzení účasti na akci – kontaktujte svého klíčového pracovníka a to nejpozději do 20. 6. 2014.

 

Zve srdečně na relaxačně - vzdělávací seminář:

Tvořivé dílny – Vítání jara“

Dne: 28. 3. 2014 – pátek

Místo konání: DPS ,Kamenná 40, Cheb, společenská místnost

Čas: V dopoledních hodinách: od 9:00 - do 11:30 hod.

V odpoledních hodinách: od 16:00 - do 18:30 hod.

Kromě jarní, pohodové nálady si vemte s sebou vyfouknutá vajíčka a skořápky od vajíček. Budeme tvořit jarní a velikonoční dekorace!

 

Jarní přírůstek

“Tihle malí  boubelatí pejsci jsou jarním přírůstkem v jedné z našich pěstounských rodin“. Jak se Vám líbí?“

separator-beruska

.

separator-beruska

 

V naší práci s dětmi v pěstounské péči nám pomáhají i tyto krásné terapeutické panenky

“Centrum rozvoje pěstounské péče nabízí  všem svým pěstounům nově  i možnost využít  infrasaunu, která slouží  jako místo k relaxaci , odpočinku i obnově životním sil“

separator-beruska

.

 

„Staňte se pěstounem“

 

Centrum rozvoje pěstounské péče  (Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb) srdečně zve širokou veřejnost na besedu  pod názvem: „Staňte se pěstounem“. Pěstounská  péče je jedna z forem náhradní rodinné péče a  je  finančně podporována státem. Beseda je  určena všem   z vás, kterým  není lhostejný osud opuštěných či strádajících dětí a rádi by se dozvěděli  něco více o  pěstounské péči, o tom, jak se stát pěstounem,  a co  konkrétně taková péče  obnáší.

 

Zve srdečně na vzdělávací program:

Dne: 5. 2. 2014 – Středa

Téma: „Umění zvládnout stres, umění se radovat“- 2. část

 

Zve srdečně na relaxačně - vzdělávací seminář:

„Mikuláš ztratil plášť“

Dne: 4. 12. 2013 – středa

Existuje nebe, peklo, ráj? Co znamená mít „ z pekla štěstí“? Jak poznat „ čertovo kvítko“? A jsme „ po čertech mazaní“?

 

Relaxačně - vzdělávací seminář:

„Tvořivé dílny –ADVENT“

Dne: 30. 11. 2013 – sobota

Čas něžný jako vločka, čas rozjímání a vnitřní pohody se blíží. Advent nám pomalu klepe na dveře a tak Vás srdečně zveme na další  společné klubové setkání pěstounských rodin.

 

„Dětský úsvit“

2. ročník

„Osvěta a pozitivní propagace náhradní rodinné péče - pěstounské péče v ČR“

Záštitu nad druhým ročníkem převzala zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva, Mgr. Monika Šimůnková

Akce je pořádána při příležitosti světového dne prevence syndromu CAN a je realizována ve spolupráci s komisí  OSPOD, MěÚ Cheb.

Finanční podporu poskytlo o.s. VHLED.

 

Osvětová akce: „Dětský úsvit“ II.ročník

Akce je pořádána při příležitosti světového dne prevence syndromu CAN a je realizována ve spolupráci s komisí OSPOD, MěÚ Cheb.

Finanční podporu poskytlo o. s. VHLED.

 

Pozvánka na vzdělávací program

 Téma: “Deprivace v raném dětství a adaptační mechanismy“

Termín: 6. 11. 2013

 

Pozvánka pro pěstounské rodiny

Užijme si skvělé dopoledne, pojďme dovádět!

„Lanové centrum“

Nový břeh krajinky Cheb

aneb být „Tarzanem“ pro děti i dospělé.

 
 • 2. 10. 2013 STŘEDA

klub „Raneček“ - setkání pěstounských rodin, vzdělávací aktivity

Téma: „Umění zvládnout stres, umění se radovat“

 
 • 7. 8. 2013 - STŘEDA

klub „Raneček“ - setkání pěstounských rodin, vzdělávací aktivity

Téma: „LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD“ – část první

 
 • 4. 9. 2013 - STŘEDA

   klub „Raneček“ - setkání pěstounských rodin, vzdělávací aktivity

Téma: „JAK ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNOUT HYPERAKTIVITU“

 

3. 7. 2013 středa

Klub „Raneček“ - setkání pěstounských rodin, vzdělávací aktivity

Téma: „Identita dítěte, vznik a vývoj citového pouta“

 

5. 6. 2013 - středa

separator-beruska

Klub „Raneček“ - setkání pěstounských rodin, vzdělávací aktivity

Téma: „Jak úspěšně naslouchat, jak bezpečně komunikovat“

 

29. 6. 2013 sobota

„ Relaxačně vzdělávací seminář“ pro pěstounské rodiny

 Den Gurmána“ aneb „ Společné stolování základ rodinné soudržnosti, sounáležitosti, harmonie a pohody“

 

Bambiriáda

separator-beruska

"Bambiriáda" - prezentace činnosti  Centra rozvoje pěstounské péče

V rámci celostátní akce Bambiriáda se prezentovalo v Chebu, dne 24.5.2013  Centrum rozvoje pěstounské péče za účelem  pozitivní propagace náhradní rodinné péče, pěstounské péče.

 


Online

Právě připojeni - hostů: 64 

Patroni

puma Cipísek a lidské mládě Marcelka

 Puma Cipísek z cirkusu Jo-Joo a lidské mládě Marcelka. 

Patroni

tygrik-bobo

 Tygřík Bobo s laskavým souhlasem majitele cirkusu Jo-Joo, který přináší dětem po celé republice mnoho radosti. 

Partnerský web

p-pece-v-kk