top-jesle

Úvod  >  Sociální služby  >  Pro děti s očními vadami

stacionar-2017Kdo jsme a jaký je náš cíl


Zařízení Jesle a stacionář pro děti s očními vadami je zdravotnické zařízení zaměřené na léčení tupozrakosti (amblyopie) a šilhání (strabismus) u dětí předškolního a školního věku.

Děti jsou do zařízení přijímány na základě:

 • doporučení očního lékaře
 • do jeslí děti starší jednoho roku podle schopnosti adaptace, zralosti zařadit se do dětského kolektivu a zvládnutí samostatné chůze.


separator-stacionar

slunce

Co nabízíme

 • bezplatnou moderní léčebnou péči pro děti s očními vadami
 • bezplatnou poradenskou činnost rodičům těchto dětí
 • předškolní pedagogickou péči, kterou zajišťují pedagogické pracovnice
  s odbornou specializací
 

separator-stacionar

Zajišťujeme

 • léčebnou péči na základě doporučení očního lékaře
 • vyšetření zrakové ostrosti
 • velikost úchylky šilhání a úroveň binokulárního vidění
 • rehabilitaci očních svalů pomocí cvičení na speciálních přístrojích
 • následnou konzultaci u očního lékaře
 • depistáž šilhání a zrakové ostrosti

separator-stacionar

 
Seznamujeme rodiče s

 • oční vadou dítěte a jejími důsledky
 • nutností nošení brýlí a péčí o ně
 • technikou aplikace náplasťové okluze a potřebou přesného dodržování jejího nošení

separator-stacionar


Navrhujeme

kohout

 • vhodnou domácí aktivizační činnost dětí při okluzní léčb


Předvádíme

 • praktické ukázky cvičení


Informujeme rodiče o

 • výrobě pomůcek a nákupu vhodných hraček pro tyto děti

     
Nabízíme

 • možnost ambulantní péče pro starší děti a dospělé

separator-stacionar


Léčebná péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.


separator-stacionar

Budova a zahrada pro jesle a stacionář pro děti s očními vadami:


separator-stacionar