top-pohoda

Úvod  >  Sociální služby  >  Nízkoprahové zařízení "Pohoda"
PDF
Tisk
Email

Naše poslání

  

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti mládež „Pohoda“ je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Poskytovat jim odbornou pomoc, informace a podporu, a tím tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

separator-pohoda

Cílová skupina NZDM
 

Děti a mládež ve věku 6 až 15 let, ze sociálně slabých rodin, ohrožené společensky nežádoucími jevy a rizikovými způsoby trávení volného času.

 separator-pohoda

Cíle služby 

  •       nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času;
  •      snižovat sociální rizika vyplývající ze způsobu života dětí a mládeže;
  •      podporovat sociální začlenění (společnost, vrstevníci);
  •      pomáhat při řešení obtížných životních situací;
  •      přispívat k prevenci sociálně patologických jevů, které ohrožují uživatele;
  •      rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti uživatelů;
  •      zlepšovat kvalitu jejich života.

 

separator-pohoda

Prostory NZDM Pohoda: 

 

 

Otevírací doba

Pondělí - Pátekdvere

14:00 - 18:00 hod.

Hodiny určené pro konzultace s vedoucí zařízení, sociálním pracovníkem:

středa, čtvrtek, pátek od 12:00 – 14:00 hodin (popřípadě dle individuální domluvy)

Online

Právě připojeni - hostů: 11 

Finanční podpora - NZDM

Sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je v roce 2015 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.logo-karlovarsky-kraj