V květnu letošního roku slavila terénní sociální služba raná péče Krůček pod Správou zdravotních a sociálních služeb Cheb p. o. 10 let své existence. Po dobu svého působení se podařilo podpořit vývoj dětí se speciálními potřebami v celkem 177 rodinách žijících na území celého Karlovarského kraje. Konkrétně vyráželi poradci rané péče do 62 obcí a v přirozeném prostředí těchto rodin přinášeli důležité informace o odbornících a podpůrných terapiích, zaškolovali rodiče v postupech pro stimulaci vývoje a pomáhali zorientovat se v sociálních otázkách, stimulačních a kompenzačních pomůckách. Touto cestou chce tým Krůčku poděkovat všem rodinám za projevenou důvěru a odhodlání pracovat na snížení negativního vlivu zdravotního handicapu na budoucí vývoj svých dětí. Děkujeme, že jste nás k této cestě přizvali. Dále děkujeme také městu Cheb, které nás v naší činnosti po celých 10 let podporuje.

Jako možnost sdílet s Krůčkem slavnostní atmosféru Vám nabízíme pracovní listy volně ke stažení. Stahujte a oslavujte s námi!

Tým rané péče Krůček