Firma Dostupný advokát se otevírá lidem, na které dopadla krize vyvolaná pandemií COVID-19. Nabízí individuální konzultaci nejpalčivějších problémů pro každého poškozeného, a to zdarma.

Základní právní radu prakticky každému, kdo se ocitl kvůli virové krizi v těžkostech. Podle prvních ohlasů půjde nejčastěji např. o zaměstnance, kterým hrozí výpověď či ztráta příjmů. Půjde však ve stejné míře i o podnikatele či freelancery, kterým se propadly tržby kvůli karanténě. Pomáhat bude Dostupný advokát i nájemníkům či pronajímatelům řešícím svízelné jednání o nájemní smlouvě. Rovněž je očekáváno, že narůstat budou dotazy s uplatňováním škody nebo ušlého zisku.

Řešíte-li některou z výše uvedených oblastí, nebo na Vás důsledky opatření kvůli koronaviru dopadají jinak a Vy hledáte možnost právního poradenství, obraťte se na tyto odborníky:

https://dostupnyadvokat.cz/blog/pomoc-coronavirus?fbclid=IwAR0mHDvKVmy8YRRzKfHrpuWFkvssmE8tMZ6Qq2Tqn7DZeOF_hrJWh4TnTSc