Čištění řeky Ohře

Dobrovolnická akce Čistění řeky Ohře je v Chebu pořádána již čtvrtým rokem. Letos se poprvé naši uživatelé akce účastnili a zjistili, jak je důležité nebýt lhostejní ke svému okolí.