Vážený rodiči, počítej! Příjemci příspěvku dostali dopis od úřadu práce

3. ledna 2020

Těsně před koncem loňského roku našli rodiče pobírající rodičovský příspěvek ve schránce dopis z úřadu práce. Úřad v něm píše, že dojde k „automatickému navýšení“ celkové částky rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun a „není nutné (o navýšení) žádat“. To může neinformovaného rodiče ukolébat a vést k domněnce, že peníze bezpečně dočerpá, aniž by cokoliv dělal.

V dopise je klíčová věta: „Rodičovský příspěvek Vám bude nadále vyplácen ve zvolené výši … až do vyčerpání celkové částky nebo do dovršení 4 let dítěte. Měsíční částku RP si však můžete v případě zájmu změnit.“

Na jakou částku má tedy rodič rodičovský příspěvek změnit, aby stihl vyčerpat částku předtím, než budou dítěti 4 roky, případně předtím, než se mu narodí další dítě? V psaní úřad uvádí údaje potřebné k výpočtu: denní vyměřovací základ, výši vyčerpané částky a aktuální výši rodičovského příspěvku. Čtvrtou proměnnou je datum narození dítěte.

Například paní Katka ze středních Čech bere rodičovský příspěvek 12 222 korun měsíčně, denní vyměřovací základ (DVZ) má 849 korun a k 1.12. 2019 vyčerpala 97 776 korun. Dítě se narodilo v červnu 2018.

Napřed je potřeba spočítat, kolik nyní zbývá dočerpat. Rodičovský příspěvek se vyplácí měsíc zpět, takže je potřeba k uvedené vyčerpané částce připočíst ještě prosincovou dávku 12 222 korun. Katka má tedy k 1. lednu 2020 vyčerpáno 109 998 korun a do 300 tisíc jí zbývá vyčerpat 190 002 korun. Při rychlosti čerpání 12 222 korun měsíčně by čerpala ještě 15,5 měsíce. Číslo je třeba zaokrouhlit na celé měsíce dolů – tedy na 15 měsíců, protože úřad práce nižší než plnou měsíční částku samostatně nevyplácí. Zbytkovou částku za poslední měsíc vždy přičte k té poslední úplné a obě vyplatí dohromady v předposledním měsíci.

Katčino dítě dosáhne 4 let věku v červnu 2022, tedy za 28 měsíců. Z toho vyplývá, že současným tempem čerpání Katka bez problémů peníze dočerpá, nemusí nic měnit. Tedy pokud už nečeká nebo brzy neplánuje další dítě. V tom případě by si měla čerpání zrychlit a výši rodičovského příspěvku navýšit na maximum.

Jakmile totiž rodič začne 6 až 8 týdnů před porodem dalšího dítěte pobírat mateřskou, nárok na rodičák za předchozí dítě skončí – bez ohledu na to, zda bylo celých 300 tisíc dočerpáno nebo ne. Dávku na dítě může rodič pobírat jen jednu. Maximální rychlost, jakou může Katka čerpat je 17 829 korun měsíčně. To odpovídá výši mateřské a počítá se: DVZ (849 korun) x 30 x 0,7. Když si tedy rodičovský příspěvek nechá zvýšit, zbývající částku 190 002 korun vyčerpá za 10 měsíců. Početí nového potomka by tak měla naplánovat nejdříve na březen.

Pokud už potomka čeká, je šance na kompletní vyčerpání celé částky jen jedna: že například otec má DVZ vyšší než matka, jinými slovy: že víc vydělával. Neznamená to přitom, že musí s dítětem zůstat doma on. Například pokud by měl otec předchozí příjmy 40 tisíc korun měsíčně, DVZ bude mít 1253 korun a rodina může čerpat rychlostí až 26 313 korun měsíčně. Zbývající částka 190 002 by tak byla doma už za 7 měsíců.

Spočti si sám

Redakce iDNES.cz zavolala do Call centra úřadu práce, aby otestovala, zda jsou operátoři schopni poradit s takovýmto výpočtem. „Nemáme se do čeho podívat, nemáme na výpočet aplikaci. Musíte si to vypočítat sama a pak požádat o formuláři o změnu výše rodičovského příspěvku,“ uvedla operátorka. Call centrum tak poskytuje jen obecné informace, například, že se maximální měsíční výše rodičáku rovná předchozí mateřské nebo že dávku lze čerpat nejdéle do 4 let věku dítěte.

Kalkulačka: Spočítejte si, jak čerpat navýšený rodičovský příspěvek

Další možností pro bezradné rodiče je přijít osobně na úřad práce. „Pokud přijde rodič osobně, naši zaměstnanci mu to pomohou individuálně spočítat a zvolí částku s ohledem na věk dítěte a představu klienta,“ uvedla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková. Pokud žádost o změnu výše příspěvku rodiče pošlou přes datovou schránku nebo přes podatelnu, je výpočet na nich. Úřad pak jen v rámci správního řízení rozhodne, jestli je zvolená změna výše příspěvku v konkrétním případě možná.

Podle Beránkové úředníci zvýšený zájem ze strany klientů zvládají a s přijímáním žádostí o změnu měsíční částky jim pomáhají i kolegové z jiných oddělení.

Pro úplnost – v případě vícerčat došlo k navýšení celkové částky rodičovského příspěvku z 330 na 450 tisíc korun a maximální výše čerpání je o polovinu vyšší než v případě jednoho dítěte. Rodiče, kteří nedoložili příjmy a neměli tak nárok na mateřskou, jen na rodičovský příspěvek smějí čerpat rychlostí maximálně 10 tisíc korun měsíčně, do loňska to bylo 7 600 korun. Výše příspěvku se smí měnit jen jednou za tři měsíce.

Autor: Jitka Vlková

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/dopis-urad-prace-cerpani-rodicovsky-prispevek-spocitat.A200102_164338_ekonomika_ven?