Tímto děkujeme naší klientce, paní Fousové z Křepkovic u Teplé, za ušití krásných roušek pro potřeby rané péče Krůček a Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. Jako poděkování zasíláme paličkované srdíčko díků v trikoloře, které pro nás pro tyto případy vyrobila paní Štefanová z Chebu. Níže vložená báseň je autorským dílem Paní Fousové a přiznáváme, že nás dokonale zahřála u srdce. Dnes, v situaci, kdy se nemůžeme s klienty vídat osobně, a kontakty probíhají hlavně po telefonu, je takováto zpětná vazba opravdovou vzpruhou do další práce.

DĚKUJEME, VÁŽÍME SI VAŠEHO ÚSILÍ A JSME RÁDI ZA KAŽDOU ZPĚTNOU VAZBU, DÍKY KTERÉ VÍME, ŽE NAŠE PRÁCE MÁ PRO VÁS SMYSL.