Na kurz se lze přihlásit formou události zveřejněné na FB stránce: https://www.facebook.com/events/3382471475101008/


HANDLE je vhodný pro ty, kteří se chtějí lépe soustředit, být klidnější, zlepšit svou paměť či koordinaci, lépe mluvit .

Seznámení se základními principy HANDLE® přístupu – pohybovou neurovývojovou terapií, která vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Může pomoci lidem s ADHD, obtížemi v učení, autismem a jinými neurovývojovými odlišnostmi.

Prostřednictvím organizovaného pohybu a stylu interakce se snaží organizovat nervový systém, omezit stres a podpořit proces učení.

Hledá takové formy aktivit, které jsou pro člověka příjemné, motivující a pokud možno zábavné 🙂
Dozvíte se, proč je důležité hledat vhodný moment pro provádění aktivit či interakci a proč přizpůsobit nebo ukončit aktivity, pokud zpozorujete známky přetížení nervového systému.

Kurz je pro rodiče i odborníky; s akreditací MŠMT pro učitele základních a mateřských škol, pro učitele speciálních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, psychology, vychovatele školských zařízení, výchovné poradce a pedagogy volného času.

Cena pro rodiče: 1 500Kč
Cena pro odborníky: 1 900 Kč

Slevy pro rodiny HANDLE klientů, studenty, skupiny a pro účastníky předcházejících kurzů.

Registrační formulář a více informací o kurzu a o HANDLE přístupu na handle@email.cz nebo na telefonu 607 600 341.
HANDLE přístup: https://www.facebook.com/pokroky/