Vítáme Vás na stránkách Denního stacionáře Mája. Najdete zde veškeré informace o naší organizaci.

Úvodní fotka

Jsme registrovaná sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 46 denní stacionáře.

Poskytujeme ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let, kteří jsou z důvodu svého znevýhodnění částečně nebo úplně závislí na pravidelné pomoci jiných lidí.

Kapacita denního stacionáře je 13 osob, aktuálně máme k dispozici 5 volných míst.

Co nabízíme:

  • základní sociální poradenství,
  • služby sociální péče.

Našim uživatelům poskytujeme:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy,
  •  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  •  sociálně terapeutické činnosti,
  •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Výše uvedené činnosti poskytujeme na základě potřeb uvedených v Regionální Kartě sociálních služeb Karlovarského kraje.