Bc. Klára Holubová, DiS.
vedoucí, sociální pracovnice
Jiřina Pajerová
pracovnice v sociálních službách

Šárka Zlámalová
pracovnice v sociálních službách

Jindřiška Nedorostková
uklízečka