Poslání a cíle domova pro osoby se zdravotním postižením

maja-vilik
delici-linka-maja

Druh sociální služby

  • Pobytová sociální služba
delici-linka-maja

Místo a čas poskytování domova pro osoby se zdravotním postižením

  • Cheb, Dragounská 38
  • od pondělí do neděle – 24 hodin/denně (nepřetržitý provoz)
delici-linka-maja

Cílová skupina

  • Sociální služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let, které jsou z důvodu svého znevýhodnění částečně nebo úplně závislé na pravidelné pomoci jiných lidí.
delici-linka-maja

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením:

  • 16 lůžek
delici-linka-maja

Poslání domova pro osoby se zdravotním postižením

Prostřednictvím služeb podporovat a pomáhat v rozvoji osobnosti jednotlivých uživatelů, jejich samostatnosti a soběstačnosti, a to ve zvládání sebeobsluhy, zejména v oblasti stravování, hygieny, oblékání, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí a návyků, které posilují nebo upevňují jejich osobní a sociální kompetence, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv.  
Domov pro osoby se zdravotním postižením zajišťuje uživatelům ubytování, úklid, praní, žehlení, celodenní stravu.

delici-linka-maja

Cíl domova pro osoby se zdravotním postižením

Hlavním cílem poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením je zajistit uživatelům domácí prostředí. Uživatele zapojit tak, aby v rámci svých schopností a možností dosáhli maximálního stupně psychomotorického vývoje, sebeobsluhy, dovedností a hygienických návyků. Procvičovali a rozvíjeli dosud získané dovednosti, vědomosti a návyky. Upevňovat sociální kompetence uživatelů.

delici-linka-maja

Zásady (principy) denního stacionáře

  • Zásada nediskriminujícího a rovnoprávného zacházení ze strany zaměstnanců, a to v souladu s Listinou základních práv a svobod.
  • Zásada individuálního přístupu k uživatelům – je zohledňována jinakost uživatelů, přizpůsobujeme se jejich potřebám.
  • Zásada mlčenlivosti – zaměstnanci a pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, které se při své činnosti dozví.
  • Zásada vzdělávání pracovníků – je kladen důraz na další vzdělávání pracovníků a zvyšování jejich odborné způsobilosti.
delici-linka-maja