Režim dne je orientační, každá třída si jej upravuje dle věku a potřeb dětí.

6:00 – 8:00 Příchod dětí

Volná hra dětí – využíváme bohatě vybavené koutky.

separator-stacionar


8:00 – 8:30 Ranní kruh

Symbol rovnosti a sounáležitosti mezi všemi dětmi. Cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, vyjádřily své pocity a zážitky. Společný kruh je také místem pro nácvik nových písní, básní, místem pro poslech pohádek nebo řešení problémů, které se vyskytnou při společných činnostech dětí.

separator-stacionar8:30 – 9:00 Hygiena a příprava na svačinu

Děti jsou vedeny k samoobsluze. Podle věku a samostatnosti mají děti možnost nabrat si tolik jídla, kolik sní. Také pitný režim je vyřešen tak, aby se mohly děti samy obsloužit, kdykoliv mají žízeň.

separator-stacionar9:00 – 10:00 Řízená hra

Formou prožitkového učení, respektujeme RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Dle ročního plánu, který je rozpracován do jednotlivých témat. Obsahem jsou činnosti rozvíjející oblast sociálně-kulturní, biologické, psychologické a interpersonální.
10:00 – 11:00 Pobyt venku
Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Vycházky nám umožňují poznávat přírodu a naše okolí. Pobyt na zahradě slouží k tělovýchovným aktivitám.

separator-stacionar11:00 – 11:20 Hodnotící kruh

Opět se sejdeme v kruhu, abychom zhodnotili jak se nám pracovalo, co nového jsme se naučili a co nás nejvíce zaujalo.

separator-stacionar


11:20 – 12:00 Hygiena a příprava na oběd

Dle věku si děti mohou samy chystat prostírání a rozdávat příbory. Stejně jako při svačině si určují, zda chtějí menší porci jídla. Vedení k hygienickým návykům a estetice stolování je samozřejmostí.

separator-stacionar


12:00 – 14:00 Polední odpočinek

separator-stacionar

Děti, které nejdou po obědě domu se ukládají na lehátku k odpočinku. Je tolerována snížená potřeba spánku, děti pak provozují tiché činnosti u stolečků místo odpočinku na lůžku.

14:00 – 14:30 Odpolední svačina
14:30 – 16:30 Volná hra