Sluníčka 1 – 3 roky

Ve třídě Sluníček pracujeme s dětmi ve věku od 1 roku do 3 let. Věnujeme se jim v oblasti psychomotorického vývoje, rozvoji řeči, sebeobsluhy, návyků při hygieně a stolování. Ve výchovných programech klademe důraz na individuální přístup, osobnost a originalitu dítěte. Děti jsou formou hry pozvolna seznamovány s novými činnostmi. Výchovným zaměstnáním děti zapojujeme do výtvarné, hudební či tělesné výchovy. Hlavním cílem je adaptace dětí. Snažíme se vytvářet zajímavé a příjemné prostředí, které napomáhá k všestrannému rozvoji osobnosti a kontaktu s vrstevníky. Péče ve třídě Sluníček doplňuje rodinnou výchovu a pomáhá uspokojit přirozené potřeby dítěte.

separator-stacionar

Broučci 3 – 4 roky

Třídní program je zaměřen zejména na adaptaci nově příchozích dětí, na jejich seznamování s novým prostředím, s novými kamarády a učitelkami. Zaměřujeme se také na samostatné zvládnutí osobní hygieny a sebeobsluhy. Naším cílem je rozvíjet hravou formou dětské schopnosti a dovednosti. V třídě Broučků provází: zrakové vnímání (moucha Bzučalka), sluchové vnímání (cvrček Toníček), rozumové schopnosti (brouk Pytlík), komunikaci (Beruška) a pohybové dovednosti (Ferda mravenec). Snažíme se dětem poskytovat množství nových informací, zkušeností a dovedností potřebných pro jejich orientaci v osobním životě a v životě ve společnosti.

separator-stacionar

Rybičky 4 – 5 roky

Do Rybiček přecházejí děti ze třídy Broučků a též nově příchozí děti. Třídní program je zaměřen tak, aby plynule navazoval na získané činnosti a dovednosti z předešlých tříd (Broučci, Sluníčka). Učíme se zde formou her a procvičujeme a zdokonalujeme své schopnosti s ohledem na individualitu dětí a zrakové vady. Zaměřujeme se na rozvoj vizuomotorické koordinace ruka-oko a jemných motorických schopností. Připravujeme se na psaní, čtení a rozvíjíme základní matematické představy. Společně se učíme dodržovat stanovená pravidla, bezpečnost a harmonické soužití ve skupině dětí. Při tvorbě třídního vzdělávacího programu respektujeme “Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání”. Snažíme se dětem vytvořit krásné a podnětné prostředí, aby každý den u nás byl něčím podnětný a zároveň i příjemný, aby prožité chvíle děti bavily a užívaly si nabízených činností.

separator-stacionar

Klokánci

Odloučené pracoviště:
Mateřská školka Cheb
Osvobození 67, Cheb
http://www.msosvobozeni.estranky.cz

Třída Klokánků je speciální třída pro děti s očními vadami.

separator-stacionar