https://www.vzdelavani.nautis.cz/cz/on-line-kurzy?fbclid=IwAR2dpQvN11FAo00qEli18Ve0ov57d47_DbYLWZp7a4yLx-ZzxqJeadkZYKs


ON-LINE KURZ: JAK SE NEZBLÁZNIT PŘI VÝCHOVĚ DÍTĚTE S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

Děti s Aspergerovým syndromem potřebují především silné, odolné, vyrovnané a trpělivé rodiče. V rámci kurzu jsou prezentovány zkušenosti, které vyplývají z několikaleté poradenské práce s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem.


Cena kurzu:950 KčPočet hodin:4 hodinyPočet volných míst:16Datum konání:09. 04. 2020

Lektorské zajištění: Mgr. Roman Pešek

Pro koho je kurz určen: Pro rodiče a další blízké osoby dětí s Aspergerovým syndromem. Odborníci (speciální pedagogové, psychologové, terapeuti, sociální a poradenští pracovníci apod.), kteří přicházejí do kontaktu s rodiči a blízkými osobami dětí s Aspergerovým syndromem.

Kurz si klade za cíl poskytnout potřebnou podporu rodičům a dalším osobám pečujícím o děti s Aspergerovým syndromem a naučit je pracovat se sebou samými.

Součástí kurzu je i promítání videodokumentu “Jsem špatný rodič”, který byl natočen ve spolupráci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem, a názorná ukázka Bálintovské skupiny, během které si vybraní rodiče mohou vyzkoušet metodu, jak účinně přemýšlet a řešit konkrétní problémové chování svého dítěte s Aspergerovým syndromem.

Program kurzu:

9:00 – 13:00

  • Co určuje životní spokojenost.
  • Škodlivé vzorce myšlení a jejich změna.
  • Model ABC a možnosti zvládání agrese u dětí s AS.
  • Bálintovská skupina. 

Při registraci do 6.4. bude uplatněna sleva ve výši 15%. Podrobné informace o kurzu Vám zašleme 3 dny před konáním kurzu. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu na e-mail.


ON-LINE KURZ: PRÁCE S IMPULZIVNÍM CHOVÁNÍM A ADHD

Tento on-line kurz se věnuje prevenci a efektivnímu řešení problémového, či jinak zatěžujícího chování, jež se pojí primárně s diagnózou ADHD.


Cena kurzu:490 KčPočet hodin:2 hodinyPočet volných míst:26Datum konání:23. 04. 2020

Lektorské zajištění: Mgr. Julius Bittmann

Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro osoby, kteří se s dětmi s ADHD setkávají v běžné praxi. Primárně pro rodiče, pedagogy a asistenty pedagoga.

Během kurzu je věnován dostatek času na dotazy účastníků.

Program kurzu:

16:00 – 17:30

  • Představení diagnózy ADHD, popis specifik.
  • Vliv ADHD na školní a rodinné fungování daného jedince, možnosti spolupráce mezi rodinou a školou.
  • Práce s impulzivním chováním.
  • Negativní důsledky diagnózy na osobnost dítěte.

Podrobné informace o kurzu Vám budou zaslány 3 dny před konáním kurzu. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu na e-mail.