Strážníci Městské policie Cheb si pro uživatele našeho klubu připravili exkurzi přímo na služebně. Zde se seznámili s činností městské policie, prohlédli si technické vybavení i výstroj a výzbroj strážníků.