• sledujeme informace, jsme ve spojení s KHS,
  • máme plán preventivních opatření,
  • máme plán krizových opatření v případě karantény,,
  • v případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí Domova, Bc. Kláru Holubovou, DiS., telefon 777 355 826.