Třída Broučků děkuje rodičům,

kteří nám ve školním roce 2018/2019 pomáhali realizovat naše plány – finančně, materiálně, osobní výpomocí.

Díky vaší pomoci jsme mohli s dětmi tvořivě pracovat.