Poděkování

Děkujeme za finanční dar paní Kertisové ve výši 3. 171,- Kč a paní Zábranové ve výši 500,- Kč, moc si Vašich příspěvků vážíme.