Od 1.9.2021 dle usnesení Rady města Chebu ze dne  6.5.2021 se zvyšuje měsíční neinvestiční poplatek v našem zařízení takto:

jesle        1000,-kč     (děti, které 1.9.2021 nedovršily 3 let)

školka      500,-kč     (děti, kterým 1.9.2021 již byly 3 roky)

Kreitlová  Jana

vedoucí očního stacionáře