Pro sestavení tohoto protokolu využili terapeuti ABA strategie jako příklad nošení roušky. Toleranční dovednosti jsou však klíčové i v mnoha jiných situacích, které mají okamžitý dopad na zdraví a bezpečnost dětí i dospělých s PAS a jinými neurovývojovými poruchami. ???‍♂️??

Může se jednat například o tolerování nošení brýlí, podávání kapek do nosu, nasazení helmy na kolo, tolerování hlasitého zvuku vysavače či mixéru, nebo akceptování fyzických promptů (fyzické dopomoci), které jsou zejména na začátku programu nutné pro učení znaků. Při dodržování principů ABA a systematickém přístupu se dá tohle všechno naučit.

Vždy je však klíčová analýza chování dítěte a prostředí, na základě které se vytvoří individuální program. Tento příspěvek berte proto pouze jako ilustrativní.

zdroj:

https://www.facebook.com/abastrategie/