Aktuální informace k čerpání ošetřovného během posledního říjnového týdne

Raná péče Krůček - aktuality
Aktuální informace k čerpání ošetřovného během posledního říjnového týdne Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů (státní svátek, víkend, prázdniny).V tomto týdnu bude nárok na ošetřovné následující: 26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády 28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek 29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou 31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Formulář se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici…
Zobrazit více

ZÁSTUPCE OMBUDSMANA:Děti s postižením mají právo chodit do školy

Raná péče Krůček - aktuality
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/deti-s-postizenim-maji-pravo-chodit-do-skoly/?fbclid=IwAR0nF_br73NiT6aTovZkBVPpD-eEPQRGDVq6n6ytvE4bobjcxW5DK4jKlDo 13. května 2020 Od 25. května (pro žáky 9. tříd již od 11. května) má být umožněn opětovný návrat dětí do základních škol. Rodiče si mohou vybrat, zda jejich děti budou v tomto školním roce školu navštěvovat. Ministerstvo školství však v metodice vymezilo, že se tato volba netýká dětí s postižením. Školy a třídy pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování mají zůstat do 30. června 2020 uzavřeny. Zástupkyně ombudsmana se proto obrátila dopisem na ministra školství, aby umožnil také dětem s postižením přístup ke vzdělání za stejných podmínek, jaké mají ostatní. “Pro řadu rodičů dětí s postižením je velmi náročné 24 hodin denně obstarávat veškerou péči, kterou dítě potřebuje. Na samotné vzdělávání často nezbývá čas. Nehledě na to, že tito rodiče také musí mnohdy pracovat. Průvodním jevem řady postižení také je, že si děti znalosti a schopnosti osvojují pomaleji. U některých dlouho trvá, než…
Zobrazit více

VE STŘEDU 3. 6. OTEVÍRÁME AMBULANCI RANÉ PÉČE!

Raná péče Krůček - aktuality
Vzhledem k rozvolňování opatření vlády v souvislosti s koronavirem s radostí oznamujeme, že od 03. 06. 2020 se znovu zahajuje provoz ambulance rané péče Krůček v prostorách denního stacionáře Mateřídouška na adrese Sokolovská 1508, Sokolov 356 01. Těšíme se na setkávání s klienty i ostatními zájemci o poradenství. POZOR! Na jednání se dostavte v ochranné roušce a dodržujte zvýšená hygienická opatření. V čekárně Vám bude k dispozici desinfekce, kterou použijte neprodleně po příchodu a následně i při odchodu. V prostorách WC využijte možnosti si umýt ruce. Zvýšené nároky na hygienická opatření budou případně upravována dle aktuálních platných nařízení. Provozní doba ambulantní služby: Úterý: 9:00 – 12:00 hodin (bez nutnosti objednání); 13:00 – 15:10 hodin (pouze pro objednané) Středa: 9:00– 12:00 hodin (pouze pro objednané) 13:00 – 15:10 hodin (pouze pro…
Zobrazit více
RODINY z KRŮČKU se vzájemně podporují

RODINY z KRŮČKU se vzájemně podporují

Raná péče Krůček - aktuality
Již téměř dva měsíce s našimi klienty komunikujeme tzv. distančně. Formou telefonních hovorů, SMS, e-mailů, video hovorů, ale i článků na našich webových stránkách se věnujeme všem Vašim současným potřebám. Velice se těšíme na čas, kdy se budeme moci opět setkávat osobně a jako malou připomínku toho, že s námi můžete počítat i v dobách krizových jsme Vám rozeslali balíčky s bavlněnými rouškami. Za tyto roušky z celého srdce děkujeme právě Vašemu iniciativnímu a laskavému přístupu, neboť jsou ušity maminkami a jejich rodinnými příslušníky z řad klientských rodin rané péče Krůček. Za celý tým rané péče jsme vděčni, že hledáte cesty, jak si vzájemně pomáhat a být si nablízku. Balíčky obsahují přesný počet roušek dle počtu členů rodiny a také dle věku. Za aktivitu, um a píli jmenovitě děkujeme: Klára…
Zobrazit více

NAUTIS: Domácí vzdělávání v době koronavirové pandemie u dětí z PAS+

Raná péče Krůček - aktuality
Pracovníci ze speciálně pedagogického centra Nautis připravili soubor článků na téma domácího vzdělávání v době koronavirové pandemie. Pevně věříme, že vám doporučení, tipy a nápady zde uvedené budou inspirací a pomohou vám stávající situaci lépe zvládnout. Jsme v tom s vámi!Soubor najdete ke stažení na tomto odkaze: domaci_vzdelavani_koronavirus_nautisStáhnout
Zobrazit více

Klienti rané péče Krůček šijí roušky

Raná péče Krůček - aktuality
Tímto děkujeme naší klientce, paní Fousové z Křepkovic u Teplé, za ušití krásných roušek pro potřeby rané péče Krůček a Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb, p. o. Jako poděkování zasíláme paličkované srdíčko díků v trikoloře, které pro nás pro tyto případy vyrobila paní Štefanová z Chebu. Níže vložená báseň je autorským dílem Paní Fousové a přiznáváme, že nás dokonale zahřála u srdce. Dnes, v situaci, kdy se nemůžeme s klienty vídat osobně, a kontakty probíhají hlavně po telefonu, je takováto zpětná vazba opravdovou vzpruhou do další práce. DĚKUJEME, VÁŽÍME SI VAŠEHO ÚSILÍ A JSME RÁDI ZA KAŽDOU ZPĚTNOU VAZBU, DÍKY KTERÉ VÍME, ŽE NAŠE PRÁCE MÁ PRO VÁS SMYSL.
Zobrazit více