MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování. Lidé pobírající některé dávky nebudou muset dokládat aktuální příjmy.

Raná péče Krůček - aktuality
Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči zřejmě nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí také navrhuje zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. Jde o změny dočasné, které reagují na mimořádná opatření vlády v souvislosti s COVID-19. Záměr ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dnes (26. března) schválila vláda. Zákon ještě musí schválit ve stavu legislativní nouze obě komory Parlamentu a podepsat prezident republiky. V nouzovém stavu je realizována řada omezujících opatření souvisejících především s omezením osobního kontaktu mezi lidmi a také ve styku s úřady. K omezení nutného kontaktu rodin a seniorů s Úřadem práce ČR…
Zobrazit více

Nadace poskytující nadační příspěvky aktuálně v tomto období

Raná péče Krůček - aktuality
Nadace J&T MIMOŘÁDNÁ POMOC PRO RODINY S DĚTMI V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM Nadace J&T připravila grant pro rodiny s dětmi v Česku i na Slovensku, kterým v souvislosti s opatřením vlády v důsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou měrou klesly příjmy a mají kvůli tomu potíže s úhradou nájmu nebo splátkou hypotéky. On-line žádost zasílejte až poté, kdy budete mít k dispozici všechny nutné dokumenty k zaevidování a posouzení žádosti. Ještě než vyplníte žádost, seznamte se prosím s postupem s podmínkami udělení příspěvku Cílem grantu je podpořit rodiny s dětmi, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření, ocitly v tíživé životní situaci. V rámci grantu podpoříme rodiny s dětmi v celkové výši 3 000 000 Kč. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 15 let, s…
Zobrazit více

PSYCHOLOGICKÁ DOPORUČENÍ PRO VEŘEJNOST

Nezařazené, Raná péče Krůček - aktuality
Tato doporučení byla zveřejněna Ústavem psychologie a psychosomatiky lékařské fakulty Masarykovy Univerzity na jejich FB profilu. Všechna jejich doposud vydaná doporučení v souvislosti s COVID-19 naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1KaGVQFUYK0i7yrJM2t2M7empNyBHe0CP?fbclid=IwAR2OgZgxYFo-o0fEuI_7rEEt5Sr4d2u5YZFriXaG0oxsbMyEWFEzAw2YBGU https://www.facebook.com/UPPLFMU/videos/532602957668491/
Zobrazit více

VYJÁDŘENÍ POJIŠŤOVEN K MOŽNOSTEM DISTANČNÍ TERAPIE V NOUZOVÉM REŽIMU

Raná péče Krůček - aktuality
Vážení uživatelé, níže jsou vypsány aktuální vyjádření pojišťoven k možnostem dálkového vyšetření Vašich dětí vzhledem k nouzovému stavu, ve kterém se země nachází, dále sdělení rady Asociace klinických logopedů a také informace Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, které více konkretizují, jak lze tato distanční vyšetření provádět. Aktuálně celá řada odborných lékařů na toto distanční (vzdálené) vyšetřování přechází, a to formou videohovorů přes skype či platformu videodoktor.cz, nebo také WhatsApp, Zoom apod. Jedná se například o klinické psychology nebo také klinické logopedy. Prosíme, před návštěvou lékaře jej vždy kontaktujte a ujistěte se, zda Váš lékař ordinuje, zda ordinuje prezenčně (tedy ve své ordinaci) a nebo zda nevyužívá právě těchto distančních (vzdálených) forem vyšetření. Váš tým Rané péče Krůček. Vyjádření VZP 111: Umožňuje vykazovat jen výkon cíleného vyšetření ambulantním specialistou na základě elektronické…
Zobrazit více

PROHLÁŠENÍ K AKTUÁLNÍMU REŽIMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY RANÁ PÉČE

Raná péče Krůček - aktuality
Vážení rodiče, raná péče Krůček i nadále poskytuje poradenství pro rodiny s dětmi. Poradenství je funkční jak telefonické, tak po emailu. Pouze nemůžeme v těchto dnech dojíždět do domácího prostředí na běžné konzultační návštěvy vzhledem k vyhlášeným celostátním opatřením.  Nechceme Vás, ani naše poradce vystavovat nebezpečí nákazy a tudíž jsme zvolili tuto formu poradenství. Dále je do odvolání těchto opatření pozastaven příjem nových uživatelů pro nemožnost podpisu smlouvy. Zájemci o službu rané péče si mohou na našich webových stránkách stáhnout formulář žádosti: „Žádost o poskytování sociální služby Raná péče“ v sekci DOKUMENTY. Žádosti nám zájemci mohou po vyplnění zasílat na e-mail ranapece@szss-cheb.cz nebo poštou na adresu terénní služby: Kamenná 40, Cheb 35002. Doručené žádosti budou zařazovány do pořadníku dle pořadí, ve kterém budou doručeny.  V důsledku mimořádných opatření je také nadále uzavřena ambulance rané…
Zobrazit více
TABULKA PIKTOGRAMŮ K TÉMATU NEMOCÍ

TABULKA PIKTOGRAMŮ K TÉMATU NEMOCÍ

Raná péče Krůček - aktuality
Uveřejňujeme praktickou tabulku piktogramů k aktuálnímu tématu nemocí a COVID-19. Tabulka je vytvořena v PDF formátu a je zde volně ke stažení připravena rovnou k tisku. Mnoho z Vás nyní potřebuje vizuální podporu při vysvětlování nově vzniklé situace, kdy nemohou děti do školky/školy a musí se učit nosit ústenky. K tomu, jak zvykat děti s poruchou autistického spektra na ústenky (roušky) jsme již uveřejnili postup dle ABA strategie v příspěvku: PROTOKOL PRO UČENÍ TOLERANČNÍCH DOVEDNOSTÍ dle ABA strategie aneb JAK NAUČIT SVÉ DÍTĚ S PAS NOSIT ROUŠKU . Vytiskněte si piktogramy, které jsou vytvořené v programu Picto-Selector, rozstříhejte je a povídejte o tom, co se musí dodržovat a jak poznáme případnou nemoc. Můžete také lepit obrázky na dva papíry: JAK ZŮSTAT ZDRAVÝ a JAK VYPADÁ NEMOC, případně vytvářet jiné úkoly. Obrázky…
Zobrazit více
OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Raná péče Krůček - aktuality
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4). Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně…
Zobrazit více
PROTOKOL PRO UČENÍ TOLERANČNÍCH DOVEDNOSTÍ dle ABA strategie aneb JAK NAUČIT SVÉ DÍTĚ S PAS NOSIT ROUŠKU

PROTOKOL PRO UČENÍ TOLERANČNÍCH DOVEDNOSTÍ dle ABA strategie aneb JAK NAUČIT SVÉ DÍTĚ S PAS NOSIT ROUŠKU

Raná péče Krůček - aktuality
Pro sestavení tohoto protokolu využili terapeuti ABA strategie jako příklad nošení roušky. Toleranční dovednosti jsou však klíčové i v mnoha jiných situacích, které mají okamžitý dopad na zdraví a bezpečnost dětí i dospělých s PAS a jinými neurovývojovými poruchami. 👓🧤🚴‍♂️🎧📈 Může se jednat například o tolerování nošení brýlí, podávání kapek do nosu, nasazení helmy na kolo, tolerování hlasitého zvuku vysavače či mixéru, nebo akceptování fyzických promptů (fyzické dopomoci), které jsou zejména na začátku programu nutné pro učení znaků. Při dodržování principů ABA a systematickém přístupu se dá tohle všechno naučit. Vždy je však klíčová analýza chování dítěte a prostředí, na základě které se vytvoří individuální program. Tento příspěvek berte proto pouze jako ilustrativní. zdroj: https://www.facebook.com/abastrategie/
Zobrazit více

Ambulance rané péče Krůček uzavřena do odvolání

Raná péče Krůček - aktuality
Vzhledem k nařízení vlády ze den 13. 3. 2020 , kdy opatřením vlády je také zákaz provozu všem denním stacionářům, se do odvolání také zavírá pro veřejnost ambulance rané péče Krůček, která sídlí v prostorách denního stacionáře Mateřídouška v Sokolově . Opatření platí od pondělí 16. 3. 2020. O znovu zahájení provozu budeme informovat znovu na webových stránkách rané péče Krůček.
Zobrazit více

Jak přistoupit k navýšení rodičovského příspěvku od ledna 2020 tak, abyste jej stihli vyčerpat.

Nezařazené, Raná péče Krůček - aktuality
Vážený rodiči, počítej! Příjemci příspěvku dostali dopis od úřadu práce 3. ledna 2020 Těsně před koncem loňského roku našli rodiče pobírající rodičovský příspěvek ve schránce dopis z úřadu práce. Úřad v něm píše, že dojde k „automatickému navýšení“ celkové částky rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun a „není nutné (o navýšení) žádat“. To může neinformovaného rodiče ukolébat a vést k domněnce, že peníze bezpečně dočerpá, aniž by cokoliv dělal. V dopise je klíčová věta: „Rodičovský příspěvek Vám bude nadále vyplácen ve zvolené výši … až do vyčerpání celkové částky nebo do dovršení 4 let dítěte. Měsíční částku RP si však můžete v případě zájmu změnit.“ Na jakou částku má tedy rodič rodičovský příspěvek změnit, aby stihl vyčerpat částku předtím, než budou dítěti 4 roky, případně předtím, než se mu narodí…
Zobrazit více