RANÁ PÉČE VÁS ZVE NA 15. ROČNÍK DNE PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CHODOVĚ

RANÁ PÉČE VÁS ZVE NA 15. ROČNÍK DNE PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CHODOVĚ

Raná péče Krůček - aktuality
Raná péče Krůček se dne 21. 06. 2019 účastní prezentace poskytovatelů sociálních služeb s doprovodným programem ve městě Chodov. Zájemci zde mohou klást své dotazy ohledně služby přímo poradcům rané péče. Seznámíte se zde také s pomůckami, které poradce do rodin vozí za účelem rozvoje psychomotorického vývoje dítěte. Prezentace poskytovatelů sociálních služeb: poskytovatelé sociálních služeb z Chodova a okolíposkytovatelé souvisejících služebinvalidní vozíkyprodej výrobků zdravotně znevýhodněných občanů Doprovodný program: Základní umělecká škola ChodovDenní centrum Mateřídouška o.p.s.Člověk v tísni o.p.s.Testování na cholesterol, preventivní testování cukru v krvi, nutriční poradenství pro diabetiky, měření tělesného tuku, měření krevního tlaku - zajišťuje KKN Den pro sociální služby  - 15. ročník Scénář – 21. 6. 2019 pátek 10.00 –  10.10  ing. Bráborec - moderátor programu - přivítání na 14. ročníku Dne pro sociální služby; přivítání hostů…
Zobrazit více

O PŘÍSPĚVKU NA PÉČI OČIMA MATKY SYNA S AUTISMEM

Raná péče Krůček - aktuality
TENTO ČLÁNEK JE PŘEVZAT Z BLOGU ZUZANY DVOŘÁČKOVÉ, matky syna s PAS. Článek jsme si dovolili uveřejnit na našich stránkách, protože je velmi dobře sepsaný. Je obsahově velmi podrobný, čtenáře seznamuje s postupem při žádosti o příspěvek na péči, jednotlivými životními potřebami, které se v řízení posuzují a tyto životní potřeby autorka vztahuje ke svým zkušenostem a k dítěti s PAS všeobecně. Článek také informuje čtenáře o novinkách, ke kterým v současné době u příspěvku na péči dochází. Proto jej chceme uveřejnit i na našem webu v celém znění s odkazem na blog autorky, abyste si mohli vyhledat originální text. https://zuzanadvorackova.cz/o-prispevku-na-peci/?fbclid=IwAR2qQ07Fogol6akIn3O3EDCcCL-Xkmrf6o479GmsT8I_64H89tiVZBbbk-c Když po kolečku vyšetření u svého dítěte obdržíte diagnózu PAS, pravděpodobně dřív nebo později dojdete do bodu, kdy požádáte o příspěvek na péči (PNP). Nepatří to zrovna k těm nejpříjemnějším zážitkům, jenže objektivní pravdou zůstává, že…
Zobrazit více
SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU ANEB PONOŽKOVÝ DEN

SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU ANEB PONOŽKOVÝ DEN

Raná péče Krůček - aktuality
Dnešek se nese ve znamení PONOŽEK?. Ano, na 21.3. připadá symbolicky SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU. 2️⃣1️⃣▪️3️⃣ - právě 21. chromozom mají lidé s Downovým syndromem hned 3 krát. Downův syndrom je považován za genetickou náhodu, případně nehodu (dochází k ní nejčastěji při splynutí vajíčka a spermie, kdy hned v prvotní buňce zůstane chromozom navíc a každá další buňka pak pokračuje v dělení již s touto vadou). Proč k této genetické odchylce dochází, to se prozatím nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Je však prokázáno, že nic, co rodiče učinili před nebo v průběhu těhotenství, NEMÁ za následek narození dítěte s Downovým syndromem. Downův syndrom je tedy čistě náhodný jev, za jedinou prokázanou souvislost zvyšující pravděpodobnost jeho výskytu se považuje věk rodičů - matky nad 35 let a otce nad 50 let. Downův syndrom se…
Zobrazit více
Veřejný ochránce práv vydal souhrnný informační leták pro rodiče dětí s PAS (září 2018)

Veřejný ochránce práv vydal souhrnný informační leták pro rodiče dětí s PAS (září 2018)

Raná péče Krůček - aktuality
Informační leták je k dispozici pro rodiny ve formátu PDF na níže uvedeném odkazu. Rodiče v něm naleznou souhrné informace o problematických oblastech, se kterými se při výchově svých dětí s PAS potýkají. https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Rodiny-deti-s-PAS.pdf?fbclid=IwAR3pV5zI_y6NGtp9UBAbhSM5A-mAh9hg7oUqX87Q_E1mYaOmy1TFIw1zz9U
Zobrazit více
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ RANÉ PÉČE KRŮČEK

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ RANÉ PÉČE KRŮČEK

Raná péče Krůček - aktuality
V TÝDNU OD 4.2.2019 NASTAL PROBLÉM S MOBILNÍM PŘIPOJENÍM TELEFONŮ RANÉ PÉČE. TENTO PROBLÉM INTENZIVNĚ ŘEŠÍME S POSKYTOVATELEM, ABY POSKYTOVATEL UVEDL STAV TELEFONŮ DO POŘÁDKU. CHYBA V TUTO CHVÍLI NENÍ NA NAŠÍ STRANĚ, PŘESTO SE VELMI OMLOUVÁME ZA OBTÍŽE. TELEFONNÍ ČÍSLA: Mgr. Ungrová: 607051012 Bc. Vrbatová: 702077012 budou znovu v provozu koncem příštího týdne, tedy nejpozději 15.02.2012 ! Po tuto dobu se prosím obracejte buď na naši pevnou linku: 354 694 560, nebo na kolegyni Rustlerovou, DiS: 770 184 473 !
Zobrazit více
Dětí s autismem enormně přibývá.

Dětí s autismem enormně přibývá.

Raná péče Krůček - aktuality
,, Výskyt autismu zaznamenává celosvětově velmi neobvyklý vývoj, křivka jeho výskytu od 80. let minulého století strmě roste, a dosud není zřejmé, kdy může kulminovat. Jestliže v roce 1975 trpěl autismem jeden z 5 000 lidí, v roce 1985 jeden z 2 500 a v roce 2007 to byl již 1 ze 150. Dnes je autismem postiženo jedno dítě z 86, tedy 1,5 % populace.” Autor: Zdena Kolářová Výňatek z FB: MUDr. Jan Vojáček, CFMP, Problémy s komunikací, neschopnost hrát si se svými vrstevníky, potíže s chováním, lpění na rituálech, odpor ke změnám prostředí, abnormální reakce na různé zvuky, pachy, dotyky. Sebepoškozování i agresivita, osamocenost a izolovanost. To je jen malý výčet problémů, s nimiž se děti s autismem potýkají. V případě tohoto onemocnění jde o celé spektrum příznaků, které každého ovlivňují jinak.…
Zobrazit více
Zahájení činnosti ambulance  rané péče 2019

Zahájení činnosti ambulance rané péče 2019

Raná péče Krůček - aktuality
09. 01. 2019 Sokolovská 1508 Sokolov Dne 09. 01. 2019 byl slavnostně zahájen provoz rané péče ambulantní formou se sídlem v Sokolově. Ambulance je určena komukoliv z veřejnosti, koho zajímá zaměření rané péče, potenciálním zájemcům o službu rané péče terénní formou, rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním, které jsou starší 7 let, či rodinné příslušníky, blízké osoby, pedagogické pracovníky a jiné odborníky, kteří se s těmito rodinami a dětmi stýkají jak pracovně, tak i osobně. Zároveň je ambulance nabízena rodinám, které čekají na volné místo v terénní službě rané péče. ADRESA A KONTAKT:Sokolovská 1508, SokolovMgr. Andrea Ungrová, vedoucí rané péče: 607 051 012Bc. Tereza Vrbatová, sociální pracovník: 702 077 012Barbora Rustlerová, DiS., sociální pracovník: 770 184 473OTEVÍRACÍ DOBA: PRO VEŘEJNOST: ÚTERÝ: 09 - 12 hodin POUZE PRO OBJEDNANÉ: ÚTERÝ: 13…
Zobrazit více