Oční stacionář Cheb nabízí

na svém pracovišti možnost vyšetření dítěte speciálním přístrojem PLUSOPTIX. Jde o screeningový autorefraktometr, který měří tupozrakost a refrakční vady u dětí od 6-ti měsíců. Je upraven tak, aby bylo možno bezkontaktně, rychle a zcela bezbolestně vyšetřit dítě. Stačí, aby se po dobu přibližně pěti vteřin dítě dívalo ve vzdálenosti 1 metru na přístroj.
V případě pozitivního nálezu je vystaveno potvrzení o vyšetření a doporučení k očnímu lékaři.
Poplatek za vyšetření je 50,-kč.
Domluvit se můžete na telefonním čísle: 607082191 nebo 354430229 – ortopticko-pleoptická ambulance.

Autorefraktometr