V tento předvelikonoční čas jsme ale také využily k rozšíření naší dobrovolnické pomocné činnosti a z vlastních zdrojů jsme dne 25. 2. vyrobily pracovní textilní pomůcky- ,,nástěnné dekorační ručičky“ pro Denní stacionář handicapovaných dětí Mája v Chebu, který naše odborná lektorka pí. Mgr. Kamila Součková již do Chebu za nás předala.

Tyto pomůcky budou sloužit k procvičování a posilování smyslových i motorických schopností těchto dětí. Máme dobrý pocit, že i takto můžeme nezištně pomáhat a přitom využít materiál, který je lehce dostupný, ať jde o knoflíky, suché plody nebo jiné ,,zbytečky“z naších domácností. Tvoření nás baví!

Za Šikručky Lída Moschnerová