Vítáme Vás na stránkách Denního stacionáře Dlouhá.

Naleznete zde veškeré informace o naší službě.

Jsme registrovaná sociální služba poskytovaná podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Poskytujeme ambulantní sociální služby osobám od 27 let věku výše s chronickým onemocněním, s mentálním postižením, kombinovaným postižením (kombinované postižení – mentální postižení v kombinaci s tělesným postižením) nebo s jiným zdravotním postižením, zejména osobám, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti, v případě osob s mentálním postižením též středně těžké závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb.

Denní stacionář Dlouhá není určen osobám s duševním postižením, psychiatrickým onemocněním, závislým osobám (drogy, alkohol), osobám, které nesnesou kolektiv a osobám dlouhodobě agresivním.

Kapacita denního stacionáře je 10 osob.

Otevírací doba

od pondělí do pátku (v pracovní dny) od 7:00 – 15:30 hod

Cíl služby

Umožnit rodině nebo osobám blízkým, pečujícím o osoby s postižením, žít běžný život – chodit do práce, mít čas na odpočinek. Zároveň u uživatelů služby rozvíjet psychické i fyzické kondice za pomoci vzdělávací a aktivizační činnosti. Odstranění pocitu osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti u uživatelů služby. Udržování sociálních kontaktů a navázání nových.

Naše služby

• jsou určeny především pro občany města Chebu a jeho blízkého okolí.

Nabízíme

• základní sociální poradenství a služby sociální péče.

Naším uživatelům poskytujeme

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti.

KONTAKTY
Telefon: 773 506 326
E-mail: stacionardlouha@szss-cheb.cz

Dlouhá 14, Cheb