Jak se stát uživatelem sociální služby v Denním stacionáři Mája:

  1. Telefonicky, písemně nebo osobně kontaktovat vedoucí Denního stacionáře Mája;
  2. Písemně vypsat žádost o přijetí do služby (dostupná online na webových stránkách v sekci dokumenty nebo v tištěné formě v Denním stacionáři Mája);
  3. Na základě posouzení písemné žádosti o přijetí do služby bude provedeno sociální šetření v přirozeném prostředí zájemce nebo v Denním stacionáři Mája.