Vítáme Vás na stránkách domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík. Najdete zde veškeré informace o naší organizaci.

Jsme registrovaná sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Poskytujeme pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 18 let, v případě nařízené ústavní výchovy do 19 let, které jsou z důvodu svého znevýhodnění částečně nebo úplně závislé na pravidelné pomoci jiných lidí.

Kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením je 12 lůžek, aktuálně máme k dispozici 3 volná místa.

Co nabízíme:

  • základní sociální poradenství,
  • služby sociální péče.

Našim uživatelům poskytujeme:

  • ubytování,
  • stravu,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Výše uvedené činnosti poskytujeme na základě potřeb uvedených v Regionální Kartě sociálních služeb Karlovarského kraje.