V roce 2019 nás finančně podpořili:

Žaneta Pavelková – finanční dar ve výši 8 800,- Kč na 2 speciální dětské tábory

Finanční dar ve výši 500,- Kč na nakoupení výtvarných pomůcek – dárce si přál zůstat v anonymitě

Dárcům moc děkujeme za finanční i jinou podporu našeho domova. 🙂