Zdravotní péče

Při zajišťování lékařské péče je respektována volba uživatele, zákonného zástupce, opatrovníka uživatele služby. Zdravotní péče je poskytována v ambulancích lékařů, kde jsou uživatelé služby registrováni.

Zdravotní péče v DOZP Mája

Za zdravotní péči o uživatele domova zodpovídá vrchní sestra ve spolupráci se zaměstnanci způsobilými k výkonu zdravotnického povolání. I v těchto případech jsou uživatelé, zákonní zástupci, opatrovníci informováni o plánovaných vyšetření, předepisování a podávání léků. Ke zdravotnickému úkonu je vždy vyžadován souhlas uživatele, zákonného zástupce, opatrovníka.

Lékaři a ostatní odborníci, kteří pečují o zdraví uživatelů služby

Uživatelé služby dochází v doprovodu zaměstnanců do ordinací odborných lékařů, kteří svoji činnost vykonávají pro širší klientelu města.

  • pediatr
  • stomatolog
  • dětský psychiatr
  • psycholog
  • neurolog
  • gynekolog
  • rehabilitace
  • logopedie