delici-linka

Poslání a cíle pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je „přicházet za uživatelem“ prostřednictvím svých terénních služeb do jeho domácího prostředí. Umožnit mu, aby mohl setrvat tam, kde žije dlouhá léta, kde má rodinu, známé, sousedy. Kde má vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně.

delici-linka

Cílem služby

je poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit mu tak prožití důstojného a plnohodnotného života v jeho přirozeném prostředí:

 • podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
 • napomáhat příjemcům služby k udržení soběstačnosti, aby mohli co nejdéle žít v přirozeném prostředí
 • zajišťovat maximálně aktivní život s ohledem na zdravotní stav

Cílová skupina pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

delici-linka

Druhy a místo poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba terénní poskytuje úkony ve vymezeném čase v domácnostech osob
Okamžitá kapacita: 9 uživatelů sociální služby

Pečovatelská služba ambulantní je poskytována v zařízení sociálních služeb – Středisko osobní hygieny (SOH)
Okamžitá kapacita: 1 uživatel sociální služby 

Pečovatelská služba je poskytována pouze osobám žijícím na území města Chebu, rodinám s dětmi a osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, zejména osobám, kterým byl přiznán starobní důchod nebo plně invalidní důchod, nebo osobám, kterým byl přiznám příspěvek na péči.

Principy pečovatelské služby:

 • respekt a úcta k volbě i jedinečnosti každého člověka
 • pomoc při naplňování jeho přirozených potřeb
 • ochrana a dodržování základních lidských práv
 • partnerský přístup, spolupráce, dialog, poradenství a podpora
 • péče o duševní kondici
 • profesionalita, odbornost
 • místní, časová a finanční dostupnost
delici-linka

Rozsah poskytování sociální služby

Pečovatelská služba – terénní:

 • služba je poskytována denně včetně víkendů i státních svátků v čase: od 7:00 – 19:00 hod., po předchozí domluvě do 22:00 hod.
 • V případě dovozu stravy se jedná o pracovní dny a dovoz je realizován v časovém rozpětí od 10:00 – 14:30 hod.
delici-linka

Pečovatelská služba – ambulantní:

 • služba je poskytována v pracovní dny v čase: 
  po-pá 8:00 – 12:00 hod. dle objednávek (mimo státní svátky)
 • od 13:00 – 15:00 hod. – po předchozí dohodě
delici-linka