delici-linka

Odkazy na kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Odkazy na hračky a pomůcky

Hračky a pomůcky

Odkazy na praktické rady

Praktické rady
logo Adeli Medical Center

ADELI Medical Center je mezinárodní specializované centrum s intenzivní individuální terapií a péčí. Působí v Piešťanech na Slovensku od roku 2004. Se 160-ti kvalifikovanými spolupracovníky je ADELI jedním z vedoucích specializovaných institutů působících v oblastech neurologie, léčebné rehabilitace, fyzioterapie, revmatologie, balneologie, klinické logopedie a intenzivní medicíny. Zaměřuje se na rehabilitaci dětí a dospělých s neurologickými a neuromuskulárními poruchami pohybu (dětská mozková obrna, kraniocerebrální poranění, mozková mrtvice, hyperkineze, polyneuropatie, poranění míchy…) V tomto mezinárodním centru se ročně zrehabilituje více jak 1000 pacientů z celého světa. Terapie touto intenzivní neurorehabilitací trvá v průměru 2 až 4 týdny. S pacienty pracuje 3-5 specialistů, 5-6 hodin denně, 6 dní v týdnu. Celkově každý pacient absolvuje okolo 30-ti hodin terapie za týden. Po prvotním neurologickém vyšetření a následné konzultaci lékařů a terapeutů se především stanoví cíl rehabilitace. U pacientů jde o zvýšení kvality života a samostatnosti, o podporování chůze, řečových schopností, sebepéče, ale i nezávislosti od příbuzných a v ideálním případě o znovuzařazení se do pracovního života.Více se dozvíte na www.adelicenter.com

Rovněž při léčbě nejmenších dětí a kojenců zaujímá ADELI Medical Center v mezinárodním postavení průkopnickou pozici. Každý rok se tu léčí téměř 100 dětí ve věku od 6 do 24 měsíců. V roce 2010 v ADELI Medical Center otevřeli nový mezinárodní projekt Rizikové děti pro děti od 6 měsíců, jejichž matky měly problémy v době těhotenství, dítě zaznamenalo výkyvy ve správném vývoji během perinatálního období nebo v pozdějším věku. Ranou rehabilitací – programem ADELI BabyMed se dá mnoho zachránit a rizikové dítě dostává reálnou šanci, že se jeho postižení zcela upraví anebo se alespoň zabrání poškozením a deformacím, které se v pozdějším věku nedají napravit vůbec. www.rizikovedeti.sk

ADELI Medical Center zahájilo také léčbu hyperbarickou oxygenoterapií. Jde o moderní léčebnou metodu, která pomáhá zásobovat mozek zvýšeným obsahem kyslíku. Při poškozeních mozku způsobených mozkovou mrtvicí nebo jinými onemocněními působí tato metoda pozitivně na zlepšení zdravotního stavu pacienta. Terapie je proto vhodná i pro pacienty a pacientky s apalickým syndromem (bdělé kóma) ve stádiu remise i pro léčbu Locked-in syndromu. Mimo jiné má také pozitivní vliv na regeneraci svalů a hojení zranění po sportovním výkonu. Na to, aby se mozkové buňky mohly správně vyvíjet, je pro děti s asfyxií mozku kyslík mimořádně důležitý. Správná a intenzivní rehabilitace v kombinaci s terapií v hyperbarické komoře umožňuje dosáhnout vynikajících výsledků. www.oxymed.sk

Jelikož rehabilitaci v ADELI Medical Center české zdravotní pojišťovny zatím neproplácí a na Slovensku na ni částečně přispívá pouze UNION, založili jsme v roce 2009 občanské sdružení APPA – Asociáciu pomoci postihnutým ADELI. Hlavním úkolem asociace je aktivní pomoc nejen slovenským, ale i českým pacientům při získávání finančních prostředků na rehabilitaci v ADELI Medical Center. Všechny finanční prostředky, které APPA získá, jsou v plné výši rozděleny mezi podpořené pacienty. www.appa.sk