Veřejný ochránce práv vydal souhrnný informační leták pro rodiče dětí s PAS (září 2018)

Veřejný ochránce práv vydal souhrnný informační leták pro rodiče dětí s PAS (září 2018)

Raná péče Krůček - aktuality
Informační leták je k dispozici pro rodiny ve formátu PDF na níže uvedeném odkazu. Rodiče v něm naleznou souhrné informace o problematických oblastech, se kterými se při výchově svých dětí s PAS potýkají. https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Rodiny-deti-s-PAS.pdf?fbclid=IwAR3pV5zI_y6NGtp9UBAbhSM5A-mAh9hg7oUqX87Q_E1mYaOmy1TFIw1zz9U
Zobrazit více
Dětí s autismem enormně přibývá.

Dětí s autismem enormně přibývá.

Raná péče Krůček - aktuality
,, Výskyt autismu zaznamenává celosvětově velmi neobvyklý vývoj, křivka jeho výskytu od 80. let minulého století strmě roste, a dosud není zřejmé, kdy může kulminovat. Jestliže v roce 1975 trpěl autismem jeden z 5 000 lidí, v roce 1985 jeden z 2 500 a v roce 2007 to byl již 1 ze 150. Dnes je autismem postiženo jedno dítě z 86, tedy 1,5 % populace.” Autor: Zdena Kolářová Výňatek z FB: MUDr. Jan Vojáček, CFMP, Problémy s komunikací, neschopnost hrát si se svými vrstevníky, potíže s chováním, lpění na rituálech, odpor ke změnám prostředí, abnormální reakce na různé zvuky, pachy, dotyky. Sebepoškozování i agresivita, osamocenost a izolovanost. To je jen malý výčet problémů, s nimiž se děti s autismem potýkají. V případě tohoto onemocnění jde o celé spektrum příznaků, které každého ovlivňují jinak.…
Zobrazit více