O PŘÍSPĚVKU NA PÉČI OČIMA MATKY SYNA S AUTISMEM

Raná péče Krůček - aktuality
TENTO ČLÁNEK JE PŘEVZAT Z BLOGU ZUZANY DVOŘÁČKOVÉ, matky syna s PAS. Článek jsme si dovolili uveřejnit na našich stránkách, protože je velmi dobře sepsaný. Je obsahově velmi podrobný, čtenáře seznamuje s postupem při žádosti o příspěvek na péči, jednotlivými životními potřebami, které se v řízení posuzují a tyto životní potřeby autorka vztahuje ke svým zkušenostem a k dítěti s PAS všeobecně. Článek také informuje čtenáře o novinkách, ke kterým v současné době u příspěvku na péči dochází. Proto jej chceme uveřejnit i na našem webu v celém znění s odkazem na blog autorky, abyste si mohli vyhledat originální text. https://zuzanadvorackova.cz/o-prispevku-na-peci/?fbclid=IwAR2qQ07Fogol6akIn3O3EDCcCL-Xkmrf6o479GmsT8I_64H89tiVZBbbk-c Když po kolečku vyšetření u svého dítěte obdržíte diagnózu PAS, pravděpodobně dřív nebo později dojdete do bodu, kdy požádáte o příspěvek na péči (PNP). Nepatří to zrovna k těm nejpříjemnějším zážitkům, jenže objektivní pravdou zůstává, že…
Zobrazit více