Už je to tady!

Dne 2. září 2019 začal Denní stacionář Mája provozovat svou činnost v nových prostorách na adrese Dragounská 12, 350 02 Cheb. Pevně věříme, že se v novém stacionáři bude uživatelům i pracovníkům líbit a přejeme jim úspěšný start.