Jesle a stacionář pro děti s očními vadami je zdravotnické zařízení, které mohou využívat všechny děti ve věku od 1 roku do  3-ti let.

Děti jsou do zařízení přijímány na základě:

 • podané žádosti
 • děti s oční vadou na doporučení očního lékaře

Nabízíme služby, které se spolu vzájemně propojují.

 • depistáž šilhání a poruch zrakové ostrosti a následná léčebná péče v oční ambulanci
 • výchovná a vzdělávací péče s ohledem na věk dítěte
 • poradenství rodičům
 • odborná pomoc v procesu integrace dětí do společnosti
separator-stacionar

Co nabízíme

 • bezplatnou moderní léčebnou péči pro děti s očními vadami
 • bezplatnou poradenskou činnost rodičům těchto dětí
 • předškolní pedagogickou péči do 3 let, kterou zajišťují dětské sestry
separator-stacionar

Zajišťujeme

 • léčebnou péči na základě doporučení očního lékaře
 • vyšetření zrakové ostrosti
 • velikost úchylky šilhání a úroveň binokulárního vidění
 • rehabilitaci očních svalů pomocí cvičení na speciálních přístrojích
 • následnou konzultaci u očního lékaře
 • depistáž šilhání a zrakové ostrosti
separator-stacionar

Seznamujeme rodiče s

 • oční vadou dítěte a jejími důsledky
 • nutností nošení brýlí a péčí o ně
 • technikou aplikace náplasťové okluze a potřebou přesného dodržování jejího nošení
separator-stacionar

Navrhujeme

kohout
 • vhodnou domácí aktivizační činnost dětí při okluzní léčbě

Předvádíme

 • praktické ukázky cvičení

Informujeme rodiče o

 • výrobě pomůcek a nákupu vhodných hraček pro tyto děti

Nabízíme

 • možnost ambulantní péče pro starší děti a dospělé
separator-stacionar

Léčebná péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

separator-stacionar

Budova a zahrada pro jesle a stacionář pro děti s očními vadami:

separator-stacionar