Režim dne je orientační, upravuje se dle věku a potřeb dětí.

6:00 – 8:00 Příchod dětí

Volná hra dětí – využíváme bohatě vybavené koutky.

separator-stacionar


8:00 – 8:30 Ranní kruh

Symbol rovnosti a sounáležitosti mezi všemi dětmi. Cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, vyjádřily své pocity a zážitky. Společný kruh je také místem pro nácvik nových písní, básní, místem pro poslech pohádek nebo řešení problémů, které se vyskytnou při společných činnostech dětí.

separator-stacionar


8:30 – 9:00 Hygiena a příprava na svačinu

Děti jsou vedeny k samoobsluze. Je dodržován pitný režim.

separator-stacionar


9:00 – 10:00 Řízená hra

Formou prožitkového učení, respektujeme RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Dle ročního plánu, který je rozpracován do jednotlivých témat. Obsahem jsou činnosti rozvíjející oblast sociálně-kulturní, biologické, psychologické a interpersonální.

separator-stacionar

10:00 – 11:00 Pobyt venku
Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Vycházky nám umožňují poznávat přírodu a naše okolí. Pobyt na zahradě slouží k tělovýchovným aktivitám.

separator-stacionar


11:00 – 12:00 Hygiena a příprava na oběd

Vedeme k hygienickým návykům a estetice stolování.

separator-stacionar


11:45 – 14:00 Polední odpočinek

separator-stacionar

Děti, které nejdou po obědě domu se ukládají na lehátku k odpočinku. Je tolerována snížená potřeba spánku, děti pak provozují tiché činnosti u stolečků místo odpočinku na lůžku.

14:00 – 14:30 Odpolední svačina
14:30 – 16:30 Volná hra