Sluníčka 1 – 3 roky

Ve třídě Sluníček pracujeme s dětmi ve věku od 1 roku do 3 let. Věnujeme se jim v oblasti psychomotorického vývoje, rozvoji řeči, sebeobsluhy, návyků při hygieně a stolování. Ve výchovných programech klademe důraz na individuální přístup, osobnost a originalitu dítěte. Děti jsou formou hry pozvolna seznamovány s novými činnostmi. Výchovným zaměstnáním děti zapojujeme do výtvarné, hudební či tělesné výchovy. Hlavním cílem je adaptace dětí. Snažíme se vytvářet zajímavé a příjemné prostředí, které napomáhá k všestrannému rozvoji osobnosti a kontaktu s vrstevníky. Péče ve třídě Sluníček doplňuje rodinnou výchovu a pomáhá uspokojit přirozené potřeby dítěte.

Od tří let mohou děti ze třídy Sluníček přejít do dalších navazujících tříd ve stejné budově, které jsou odloučeným pracovištěm MŠ Osvobození.

Odloučené pracoviště:
Mateřská školka Cheb
Osvobození 67, Cheb
http://www.msosvobozeni.estranky.cz

separator-stacionar

Klokánci

Třída Klokánků je speciální třída pro děti s očními vadami.

separator-stacionar

Kuřátka

separator-stacionar

Žabičky

separator-stacionar