Všeobecné zásady provozu

 1. Před každodenním převzetím dítěte zajišťuje dětská sestra příslušného oddělení, zda proti přijetí dítěte do dětského kolektivu není námitek z hlediska zdravotního (zdravotní filtr), zejména z důvodu vzniku a šíření přenosných nemocí v zařízení.
 2. Rodiče jsou povinni při ranním předáváním hlásit jakoukoliv změnu zdravotního stavu svého dítěte.
 3. Rodiče přivádějí dítě do zařízení a osobně ho předávají na oddělení zdravotní sestře nebo vychovatelce.
 4. Ranní příjem dětí končí v 8 hodin. Pokud rodiče dítě neomluví z docházky do 8 hodin, dítěti se započítá stravné, jako kdyby bylo v zařízení přítomno.
 5. Dítě přivádějí a odvádějí ze zařízení rodiče nebo jiná osoba, kterou rodiče dítěte tímto úkolem písemně pověří.
 6. Pokud se dítě vrací po infekční nemoci, předkládá se potvrzení o zdravotním stavu vždy.
 7. Poledního spánku využívají děti obou pracujících rodičů. Děti matek na mateřské dovolené jen v případě, pokud to dovolí provoz a kapacita oddělení.
 8. Na začátku docházky dítěte do zařízení uhradí rodiče na účet zařízení poplatek v částce 3 500,- Kč. Tento poplatek slouží jako záloha za stravné a neinvestice v daném kalendářním měsíci. Při odhlášení dítěte ze zařízení a uhrazení všech pohledávek bude tento poplatek vrácen.
 9. Neinvestiční poplatek za kalendářní měsíc při denní docházce činí 2 000,- Kč. Poplatek se hradí i v případě, že dítě daný měsíc do zařízení nenastoupí.
 10. Úhrada stravného a neinvestičního poplatku je prováděn inkasem v období mezi 10. a 15. dnem v měsíci. Inkasována je vždy úhrada za předchozí měsíc.
 11. V případě nezaplacení v řádném termínu bude na jeho úhradu použita složená záloha.
separator-stacionar

Rady rodičům – co s sebou do školy

 1. bačkory s pevnou podrážkou – z bezpečnostních důvodů je nutné mít obuv zpevňující kotník, v žádném případě nedávejte dětem boty typu cross do třídy ani na zahradu!
 2. slabší kalhoty (legíny, tepláky) na převlečení do tříd, respektujte schopnost samoobsluhy vašeho dítěte – nezatěžujte množstvím knoflíků na košilích apod. Ve třídě probíhají rozcvičky a větší množství pohybových aktivit – nedávejte děvčatům sukýnky a šatičky.
 3. tepláková souprava nebo slabší kalhoty na pobyt venku – uložené v sáčku a zavěšené na značce dítěte v šatně
 4. spodní prádlo, ponožky a tepláky (náhradní) – v sáčku
 5. pyžamo nebo noční košile – v pondělí si jej dítě přinese a v pátek odnáší domů na vyprání
 6. hřeben s dírkou – abychom jej mohli pověsit na háček
 7. nedávejte dětem prstýnky, řetízky, náramky, ani jiné ozdoby na krk či ruce – museli bychom je při příjmu dítěte sundávat a mohlo by dojít k poškození či ke ztrátě

Vhodné a pohodlné oblečení – bez komplikovaného zapínání, kšand, pásků, které dítě nezvládá samo obsluhovat. Předcházíme tím stresu dítěte z nehod při nedoběhnutí na WC – vždyť ve školce je toho pro něj tolik nového a zajímavého k prozkoumání, že se snadno zapomene na včasný odchod na toaletu. I v situacích, kdy se oblékáme na vycházku, či ke cvičení může docházet ke zklamání dítěte z nezvládání těchto úkonů stejně, jako to umí jeho kamarádi. I malé děti si toto dobře uvědomují a my chceme z dítěte společně vychovat zdravě sebevědomého a šikovného jedince. Podporujte proto jeho schopnosti i adekvátním oblečením. Pak Vaše díte tyto věci bude vykonávat samo, rádo a postupně si osvojí i složitější postupy.

separator-stacionar