Naše služby

Denní stacionář Mája
Vítáme Vás na stránkách Denního stacionáře Mája. Najdete zde veškeré informace o naší službě. Jsme registrovaná sociální služba poskytovaná dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytujeme ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, nebo s jiným zdravotním postižením – s poruchou autistického spektra ve věku […]
Domov pro osoby se zdravotním postižením Vilík
Vítáme Vás na stránkách domova pro osoby se zdravotním postižením Vilík. Najdete zde veškeré informace o naší organizaci. Jsme registrovaná sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme pobytovou sociální službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 18 let, v […]
Jesle a stacionář pro děti s očními vadami
Jesle a stacionář pro děti s očními vadami je zdravotnické zařízení, které mohou využívat všechny děti ve věku od 1 roku do  5-ti let. Děti jsou do zařízení přijímány na základě: podané žádosti děti s oční vadou na doporučení očního lékaře Nabízíme služby, které se spolu vzájemně propojují. depistáž šilhání a poruch zrakové ostrosti a […]
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda
Vítáme Vás na stránkách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Pohoda“. Najdete zde veškeré informace o naší službě. Jsme registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Naše poslání Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ je usilovat o sociální začlenění a pozitivní […]
Pečovatelská služba
Poslání a cíle pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je „přicházet za uživatelem“ prostřednictvím svých terénních služeb do jeho domácího prostředí. Umožnit mu, aby mohl setrvat tam, kde žije dlouhá léta, kde má rodinu, známé, sousedy. Kde má vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně. Cílem služby je poskytovat takovou podporu, která napomáhá […]
Raná péče Krůček
Posláním rané péče je: Poskytovat na území Karlovarského regionu bezplatnou terénní službu se zaměřením na pomoc a podporu dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které má mentální nebo kombinované postižení, poruchy autistického spektra, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Sociální služba usiluje osnižování negativního vlivu zdravotního handicapu […]

Kontaktujte nás

  • Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb,
    příspěvková organizace

  • Pastýřská 771/4, 350 02 Cheb
  • Telefon: +420 607 075 206
  • E-mail: reditel@szss-cheb.cz
  • Web: https://www.szss-cheb.cz