Vítáme Vás na stránkách Denního stacionáře Mája. Najdete zde veškeré informace o naší službě.

Jsme registrovaná sociální služba poskytovaná dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytujeme ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, nebo s jiným zdravotním postižením – s poruchou autistického spektra ve věku od 3 let, jejichž stav odpovídá částečné nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Denní stacionář Mája není určen osobám s duševním postižením, psychiatrickým onemocněním, závislým osobám (drogy, alkohol), osobám, které nesnesou kolektiv a osobám dlouhodobě agresivním.

Kapacita denního stacionáře je 13 osob, aktuálně je naše kapacita ZCELA NAPLNĚNA, nové žádosti o poskytování služby přijímáme.

Úvodní fotka

Co nabízíme:

  • základní sociální poradenství,
  • služby sociální péče.

Našim uživatelům poskytujeme:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy,
  •  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  •  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  •  sociálně terapeutické činnosti,
  •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.