Bc. Klára Holubová, DiS.
vedoucí, sociální pracovnice
Jiřina Pajerová
pracovnice v sociálních službách
Ivana Ponížilová
pracovnice v sociálních službách
Jindřiška Nedorostková
pracovnice v sociálních službách