Z důvodu stěhování kanceláří volejte pouze na mobilní telefonní čísla:

Oční ordinace – 607 082 191
Třída jeslí Sluníčka – 773 796 841