Název a sídlo organizace:
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, 
příspěvková organizace
Pastýřská 771/4, 350 02 Cheb
Identifikační číslo:    
70 887 985
ID datové schránky:   
baxk7vu
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Cheb
číslo účtu 8806810287 / 0100

Jméno Pozice Email Telefon
Bc. Petra Tomková, DiS. ředitelka organizace reditel@szss-cheb.cz 354 430 229, 770 184 476
Lenka Hrstkovázástupkyně ředitelky, účetní ucetni@szss-cheb.cz 603 215 484, 607 082 172
Bc. Monika Sedláková, DiS.vedoucí Denního stacionáře Mája stacionarmaja@szss-cheb.cz 777 355 826
Mgr. Ivana Benešová, DiS.vedoucí Denního stacionáře Dlouhá stacionardlouha@szss-cheb.cz773 506 326
Jana KreitlováJesle a stacionář pro děti s očními vadami ocnistacionar@szss-cheb.cz 354 430 229, 607 082 191
Hana ChlebcováBalneo Senior 736 779 424
Lucie Čapíková, DiS.vedoucí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ pohoda@szss-cheb.cz 354 403 003, 770 184 475
Helena Gregorová, DiS.vedoucí pečovatelské služby pecovatelka@szss-cheb.cz 778 463 630, 607 051 088