Služby poskytované v domácnostech uživatelů
Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu100 Kč/hod
1. pomoc a podpora při dodávání jídla
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostředí
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu100 Kč/hod
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy100 Kč/hod
1. pomoc při přípravě jídla a pití
2. příprava a podání jídla a pití
Dovoz a donáška jídla20 Kč/úkon
Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu100 Kč/hod
1. běžný úklid a údržba domácnosti (luxování, mytí nádobí, podlah, dveří, nábytku, utírání prachu)
2. údržba domácích spotřebičů (např. odmzrazování ledničky)
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezonní úklid, úklid po malování)
4. donáška vody
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
6. běžné nákupy a pochůzky
7. velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)100 Kč/úkon
8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím100 Kč/hod
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na jednání s orgány veřejné moci a institucemi poskytujícími veřejné služby a doprovázení zpět
Služby poskytované ve Středisku osobní hygieny
Pomoc při úkonech osobní hygieny100 Kč/hod
1. celková koupel
2. mytí vlasů
3. ošetření nohou
Služby poskytované v prádelně pečovatelské služby
1. praní, žehlení drobného i velkého prádla50 Kč/kg
Klienti si zajišťují vlastní prací prostředky a aviváž.

 

 Fakultativní úkony
1. dovoz a odvoz do Střediska osobní hygieny40 Kč/úkon
2. úklid společných prostor, které souvisí s bytovou jednotkou uživatele100 Kč/úkon
3. vyřizování příspěvku na péči (vyplnění žádosti, vyjádření lékaře, jednání s úřady, fotokopie dokladů, telefonické jednání, poštovné, atd.)100 Kč/úkon
4. vyřizování příspěvku na DPS (vyplnění žádosti, vyjádření lékaře, jednání s úřady, fotokopie dokladů, telefonické jednání, poštovné, atd.)100 Kč/úkon
5. dohled nad klientem v době od 7,00 hod. do 15,00 hod. v pracovních dnech100 Kč/hod
6. drobné opravy a údržba v domácnosti uživatele100 Kč/hod

 

Ceny za úkony pečovatelské služby jsou platné od 1. 4. 2010.