Den otevřených dveří

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda - aktivity
Dne 25. 9. 2020 proběhl v zařízení den otevřených dveří. Každoročně se do této akce zapojujeme, abychom umožnili nahlédnout do našich prostor, poskytli informace o službě nejen budoucím zájemcům o službu, ale také široké veřejnosti. Tato akce se koná u příležitosti celorepublikové kampaně Týdne nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace streetwork, a. s.
Zobrazit více