Screeningový autorefraktometr

Screeningový autorefraktometr

Jesle a stacionář pro děti s očními vadami - aktuality
Oční stacionář Cheb nabízí na svém pracovišti možnost vyšetření dítěte speciálním přístrojem PLUSOPTIX. Jde o screeningový autorefraktometr, který měří tupozrakost a refrakční vady u dětí od 6-ti měsíců. Je upraven tak, aby bylo možno bezkontaktně, rychle a zcela bezbolestně vyšetřit dítě. Stačí, aby se po dobu přibližně pěti vteřin dítě dívalo ve vzdálenosti 1 metru na přístroj.V případě pozitivního nálezu je vystaveno potvrzení o vyšetření a doporučení k očnímu lékaři.Poplatek za vyšetření je 50,-kč.Domluvit se můžete na telefonním čísle: 607082191 nebo 354430229 - ortopticko-pleoptická ambulance.
Zobrazit více