separator-pohoda

Cílová skupina – okruh osob oprávněných čerpat službu

Okruhem osob, pro které je sociální služba určena, jsou děti a mládež, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy a rizikovým způsobem života (zejména rizikovým trávením volného času).

Věková struktura okruhu osob, kterým je služba určena: děti a mládež ve věku 6 – 15 let.

Místo poskytování

Veškeré služby poskytujeme v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Pohoda„ na adrese Karlova 392/17, 350 02 Cheb. Prostory zařízení jsou rozdělené podle věku uživatelů.

Sociální služba je poskytována bezplatně a anonymně!

Provozní doba

  pondělí   14 : 00 – 18 : 00 hodin
  úterý   14 : 00 – 18 : 00 hodin
  středa   14 : 00 – 18 : 00 hodin
  čtvrtek   14 : 00 – 18 : 00 hodin
  pátek   14 : 00 – 18 : 00 hodin
 • hodiny určené pro konzultace s vedoucí zařízení, sociálním pracovníkem: středa, čtvrtek, pátek od 12:00 – 14:00 hodin /popřípadě dle individuální domluvy/

Kapacita služby

Maximální okamžitá (maximální počet uživatelů v jeden okamžik) – 15 uživatelů

separator-pohoda

Jak to u nás vypadá

separator-pohoda

Když se potkáme poprvé

Představíme se Ti a zeptáme se, jak Tě máme oslovovat, odkud jsi, kolik Ti je let, co od nás očekáváš, poté Ti sdělíme, co všechno Ti u nás můžeme nabídnout a řekneme Ti podmínky spolupráce, předáme informační leták a vizitku. Poté už můžeš využívat vybavení zařízení, a také si s námi můžeš povídat na různá témata. Jsme tu především od toho, abychom Ti poradili či pomohli v různých situacích, ve kterých se můžeš ocitnout a nebudeš si vědět rady.

separator-pohoda

Zásady poskytování služby – zaručujeme Ti

 • Nízkoprahovost
  • Bezplatnost: služba je poskytována zdarma.
  • Anonymita: uživatelé mohou čerpat službu anonymně.
  • Dobrovolnost: pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby.
  • Možnost ovlivňovat program zařízení: uživatelé mají možnost přicházet s vlastními nápady a ovlivňovat tak program zařízení.
 • Individuální přístup – pracovníci přistupují k uživatelům s ohledem na jejich individuální potřeby.
 • Respekt – pracovníci respektují práva uživatelů vyjádřit svoje přání, názory, k jejich postojům a rozhodnutím. Nenutí je do řešení situací, která odmítají.
 • Zvyšování kompetencí – pracovníci postupují tak, aby uživatele vedli k tomu, aby byli schopni řešit obtížné životní situace sami, aby věděli, kde hledat podporu.
 • Diskrétnost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se dozví během spolupráce. Neotevírají citlivá témata před jinými uživateli.
 • Nestrannost – pracovníci poskytují službu bez ohledu na vlastní pocity, postoje a názory.
 • Nezávislost – pracovníci postupují nezávisle na postojích jiných subjektů.
 • Odbornost a profesionalita – pracovníci mají pro práci odpovídající kvalifikaci a při práci dodržují pracovní postupy definované v metodice.
 • Etický přístup – pracovníci se řídí Etickým kodexem zaměstnance organizace, Etickým kodexem sociálního pracovníka a Etickým kodexem pracovníka v sociálních službách.
 • Jednání v souladu se zákony – pracovníci postupují vždy v souladu s platnými zákony.
separator-pohoda

Pravidla a práva uživatelů

Veškerá pravidla a práva nalezneš v sekci Dokumenty.